dissabte, 27 d’abril de 2013

2 MOCIONS CONTRA PRIVATITZACIÓ DEL REGISTRE CIVIL I SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS


Resum de les dos mocions presentades al Plenari municipal pel grup Socialista 25-04-2013
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DEL REGISTRE CIVIL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ministeri de Justícia està estudiant la modificació de la Llei del Registre Civil, i ha fet públic un esborrany de Projecte de llei que pretén, entre altres canvis, els següents:
1.-      Tindran la consideració d’encarregats de les oficines del Registre Civil els Registradors de la Propietat i Mercantils.
2.-      Els registres tindran un àmbit d’actuació provincial. No es diu res de les poblacions més menudes. 
3.-      S’amplien els fets i actes inscriptibles. Al costat dels actes d’inscripció i certificació que actualment es realitzen en els registres civils (naixement, defunció, fe de vida, matrimonis, etc).
4.-      A més, els matrimonis en forma civil se celebraran davant de notari, que realitzaran totes les gestions necessàries per a la seua autorització.
5.-      Els Registradors de la Propietat i Mercantils, i els notaris, sufragaran íntegrament els costos derivats de la prestació del servei públic del Registre Civil, incloent els seus honoraris, mitjançant l'aplicació dels corresponents aranzels. En conseqüència tots els ciutadans hauran de pagar un aranzel al Registrador de la Propietat o notari, per les partides de naixement, defunció, matrimoni i tota mena d’actes que actualment són gratuïts. 
6.-      Cal recordar que el Registre Civil ha estat un servei públic i gratuït per a tots els ciutadans des de 1870, i que va ser modernitzat en 2011 amb la digitalització de tots els llibres del registre des de l’any 1950, el que va suposar una inversió de 129 milions d’euros, millorant la qualitat d'este servei que, en l’actualitat, és un dels més ben valorats dins de l'Administració de Justícia. Ara, després d'esta inversió pública, es pretén transferir el Registre Civil als registradors de la Propietat, i el manteniment del cost del servei directament a la butxaca del ciutadà.

ACORDS
1. ...
2n       Expressar la nostra oposició a que el ciutadà haja de pagar per un servei que, des de fa 150 anys, es ve realitzant de forma pròxima, pública i gratuïta.
3r ...

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ELS EFECTES DE LA REFORMA LOCAL ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 15 de febrer de 2013, el Consell de Ministres va aprovar l'Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració local, que posa en perill la base del municipalisme i del model que ha garantit la cohesió social del nostre país durant els últims 30 anys.
El Govern pretén fer-ho, a més, en un moment en què les xifres de pobresa a Espanya són cada dia més dramàtiques. En l’actualitat, 1 de cada 5 persones viuen al nostre país per baix del llindar de pobresa. D'entre ells, més de 2 milions són xiquets, com ha denunciat UNICEF. Ja hi ha 3 milions de persones en una situació de pobresa extrema.
Concretament, el Govern del PP pretén reduir enormement les funcions de prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social dels consistoris.
De dur-se a terme en els termes plantejats en l'Avantprojecte, la reforma implicaria el tancament de molts serveis i l’acomiadament del personal qualificat (treballadors i educadors socials).
També es marginaria als ciutadans que viuen en el medi rural en eliminar qualsevol servei social dels pobles amb menys de 20.000 veïns.
El cert és que en la reforma local del PP s’endevina l’anhel privatitzador dels serveis socials a l'esmentar explícitament l'objectiu “d’afavorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcionades.
Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els següents:
ACORDS
1.- ... 2.-      Defensar i potenciar la xarxa pública de Serveis Socials d'Atenció Primària, que ha demostrat al llarg del temps la seua capacitat per arribar als que més ho necessiten, així com l’eficiència del seu treball i la capacitat de generar ocupació.
3.- ... 4.- ...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites