dimarts, 9 de setembre de 2014

DADES COMPARADES DE LA DESOCUPACIÓ D'AGOST A GUADASSUAR

DADES COMPARADES DE LA DESOCUPACIÓ 2013-2014 (SEPE)

TOTAL
HOMES
DONES
AGRIC
INDUS
CONSTR
SERVEIS
SAA
GENER 13
422
202
220
63
76
61
198
24
FEBRER 13
439
218
221
65
82
57
210
25
MARÇ 13
453
225
238
62
84
65
217
25
ABRIL 13
479
242
237
73
83
68
231
24
MAIG 13
514
259
255
80
82
64
239
49
JUNY 13
500
249
251
81
80
62
247
30
JULIOL 13
511
250
261
68
75
65
271
31
AGOST 13
504
261
243
64
79
67
269
25
DESEMBRE13
313
143
170
27
54
41
171
20
GENER 14
447
222
225
105
62
44
216
20
FEBRER 14
461
221
240
104
65
42
227
23
MARÇ 14
446
202
244
91
67
39
229
20
ABRIL 14
447
216
231
102
61
39
227
18
MAIG14
440
207
233
95
58
38
233
16
JUNY 14
477
214
263
92
52
40
267
26
JULIOL 14
476
209
267
81
51
40
281
23
AGOST 14
489
214
275
81
58
41
284
25

La desocupació AUGMENTA en Guadassuar respecte el mes anterior en 13 persones. No anem en la “buena dirección”. Esperem que comence prompte la campanya del caqui i de la taronja i, encara que són contractes estacionals, servisquen per millorar un poc la situació.
GUADASSUAR: Pla d'ocupació conjunt de les administracions públiques valencianes 2014
L'Ajuntament de Guadassuar s'ha adherit a aquest programa, l'objectiu del qual és la contractació laboral de personal de caràcter temporal, per a la realització de treballs lligats a la revalorització i manteniment d'espais públics urbans, servicis de proximitat, servicis d'oci i cultura, promoció del turisme i desenrotllament cultural local.
S'aniran realitzant contractes fins a esgotar la disponibilitat pressupostària de 15.382,11 EUR amb contractes d'una duració d'al menys dos mesos i una jornada d'al menys 20 hores setmanals, distribuïda segons les necessitats del servici.
Els destinataris d'aquest programa són persones desocupades del municipi inscrites en el Servef com a demandants d'ocupació, al menys des de l'1 de maig del 2014.
També s'ha dut a terme per part de l'Ajuntament el tràmit per a la realització d'actuacions en el medi natural de Guadassuar exercici 2014 quedant pendent l'aprovació definitiva de la Memòria d'Activitats. El pressupost d'aquesta ascendeix a vint-i-quatre mil vint amb trenta cèntims (24.020,30 EUR). Aquestes actuacions que s'inclouen en l'orde 27/2014, de 30 de juliol de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, estan destinades a la contractació (regulada pel Servef) de persones desocupades, les quals s'organitzaran en Brigades Forestals que actuaran sobre una superfície forestal de 852,04 ha.

TNR- Noticias Guadassuar

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites