divendres, 27 de novembre de 2015

NOTÍCIA D'ÚLTIMA HORA

Anit en el plenari fou anunciada la data de la Fira Agrícola oficialment que serà l'ùltim cap de setmana del mes de gener.
També anit en el plenari, nosaltres els socialistes varem presentar una moció contra el macroabocador de Guadassuar i fou rebutjada amb el vot en contra del PP i l'abstenció de Compromís. Pareix ser que ens havem quedat sols com a ecologistes en l'Ajuntament de Guadassuar.
Esta breu notíca copiada del facebook de Vicent Rosell, espere i confie que siga explicada al poble per Compromís. Volem saber els motius de la seua posició. Al mateix temps que espere molts comentaris i opinions dels veIns/es de Guadassuar.
Quan tinguen la pàgina web de l'ajuntament actualitzada (crec que és una página oficial i no facebook) podrem saber que diu l'acta del plenari.


1.- Proposta sobre la construcció d’un abocador a Guadassuar

Rosa Almela Ribes en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Guadassuar, a l'empar del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.

ACORDS

                PRIMER.- Demanar al Consorci de Residus Ribera-Valldigna, recentment constituït, que es pronuncie contra la ubicació proposada per a l’abocador per les raons abans indicades.

            SEGON.- Demanar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que l’abocador no s’ubique en el lloc proposat per la greu afecció que tindria sobre les masses d’aigua: Sèquia Reial del Xúquer i l’Albufera, aqüífer de la Plana Sud de València i Ullals del Riu Verd.


                Guadassuar 4 de Novembre de 2015

2.-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA sobre EL CENTRE DE GESTIÓ DE RESIDUS BIOSANITARIS I DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS AL MUNICIPI DE GUADASSUAR.
El Sr/a Rosa Almela Ribes,  en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Guadassuar, a l'empar del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.

ACORDS

                PRIMER.- Mostrar el radical i frontal rebuig de l’Ajuntament de Guadassuar a la implantació del projecte d’activitat de gestió, emmagatzemament i transport de residus sanitaris dels grups III i IV (els més perillosos) a instal·lar al polígon industrial “La Garrofera” al Terme Municipal de Guadassuar, del qual és promotora l’empresa “T.M.A. Grupo F. Sánchez S.L.”, que se situa a escassa distància d’un nucli de població tradicional (Montortal), a menys de 100 metres de la Sèquia Reial del Xúquer i queda acreditada la existència de greus perills, riscs potencials i molèsties per als veïns d’aquest barri de l’Alcúdia, a l’igual que a la producció agrícola i al medi ambient pròxim a la instal·lació.

                SEGON.- Formular al·legacions contràries a la concessió de la llicència d’activitat municipal, sobre la base dels fonaments de fet i de dret.

TERCER.- Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana demanant que es procedisca a informar desfavorablement a l’Autorització Ambiental Integrada de l’esmentat projecte.

QUART.- Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la falta d’accessos a l’esmentada Planta i el fet de que ha de travessar un nucli urbà per dins del mateix.

CINQUÈ.- Acordar que aquest ajuntament  inicie els tràmits per a que el Polígon Industrial “La Garrofera” de Guadassuar, rebaixe la seua qualificació d’activitats, recuperant al respecte els articles corresponents del PGOU anterior a l’actualment vigent.

SISÈ.- Notificar aquest acord a la resta d’ajuntaments de la Ribera i a la Sèquia Reial del Xúquer.

SETÈ Notificar aquest acord a l’empresa “T.M.A. Grupo F. Sánchez S.L.”, per a que desisteixi en les seues pretensions d’instal·lar aquesta activitat en el nostre municipi. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites