dissabte, 1 d’agost de 2015

PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR 30-07-2015

2.2.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 23/2015,
DE 23 DE JUNY, SOBRE
D I S P O S E:
Primer.- Nomenar Tresorer de l'Ajuntament al regidor JOAN V. PUCHOL PEREZ.
D I S P O S E:
Primer.- Nomenar Tinents d'Alcalde i membres de la Junta de Govern Local els Regidors
següents:
SR. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
SRA. MARÍA ROSA ALMELA RIBES
SRA. IRENE CLERIES OLMOS
SR. FERRAN BARBERÁ CABRERA
En la seua virtut, als tinents d'Alcalde, com a tals, els correspondrà substituir a aquesta Alcaldia
en la totalitat de les seues funcions i per l'ordre del seu nomenament, en els casos d'absència, malaltia o
impediments que l'impossibiliti per a l'exercici de les seues atribucions.
D I S P O S E:
Primer.- Realitzar a favor dels regidors que s'esmenten, les següents DELEGACIONS
ESPECIALS, en els termes i condicions a què es refereix el número 5 apartat b) del precepte
anteriorment citat i en relació als següents serveis:
REGIDOR/A
DELEGACIÓ

Joan V Puchol Pérez

Hisenda
Governació
Servicis Municipals
Comunicació
Recursos humans
Policia
Aigua potable

Irene Cleries Olmos

Esports
Participació Ciutadana
Enllumenat
Cementeri

Mª Rosa Almela Ribes

Educació
Biblioteca

Ferran Barberá Cabrera

Cultura
Fira i Festes
Patrimoni Cultural

María Ribera Sánchez

Benestar Social
Igualtat
Dona
Jubilats
Dependents

Vicent Rosell Colomer

Urbanisme
Agricultura i Ramaderia
Senyalització
Clara Perales Miguel

Joventut

Núria Merino Giménez

Sostenibilitat i Medi ambient
Energies Renovables
Residus
Animals domèstics
Control de plagues
Parcs i jardins
Clavegueram
Neteja viària
Control de la contaminació
Prevenció d’incendis
Paratges naturals

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites