diumenge, 29 de novembre de 2015

MANIFESTACIÓ CONTRA EL MACROABOCADOR

NOTEU A FALTAR ALGUNS REPRESENTANTS?

Convocada una manifestació contra el Macroabocador de Guadassuar

Algemesí web.es
Aquest diumenge la Plataforma contra el Macroabocador es manifesta amb el lema de “Stop Residus. Ni Planta de Residus Sanitaris, ni Macroabocador”
Plataforma No al macroabocador | 28/11/2015

REPRESENTACIÓ DE GUADASSUAR
Quatre anys després ningú ha explicat qui i perquè es va elegir una zona d’alta vulnerabilitat dels aqüífers i al costat de la mateixa Sèquia Reial per instal·lar un macroabocador. La proposta de Guadassuar no figurava entre les zones aptes i la decisió va ser presa de manera discrecional per l’empresa.
Els llauradors que coneixen la zona sabem perfectament que en la zona, on es vol instal·lar un gegantesc abocador de 120.000 m2 de superfície i més de 2 milions de m3 de capacitat, l’aigua apareix a poc que excaves en el subsòl. De fet els estudis reconeixen que la capa freàtica es troba a 10 metres de profunditat, quan l’excavació planteja arribar als 35 metres.
Quan feren els primer estudis ja es va haver de descartar pràcticament la meitat de la zona, al presentar molts problemes de permeabilitat. Amb la resta del terreny es va presentar el projecte, però al passat mes de juliol, l’Institut Geològic i Miner va descartar una altra zona, al sud, que suposa aproximadament el 25% del total. A més aquest organisme ordena a l’empresa que realitze 3 nous sondejos en la part nord, que previsiblement és apta, per confirmar que no hi ha problemes.
Sembla un despropòsit col·locar aquest abocador a escassos metres de la Sèquia Reial i junt a les grans conduccions d’aigua per al reg de degoteig. Per això la USUJ, que engloba al conjunt de regants i que coneix perfectament la zona ja que disposa d’alguns pous en les proximitats, va presentar unes contundents al·legacions en el seu moment. Cal saber que la Sèquia Reial no sols és la major sèquia de reg agrícola, sinó que compleix un paper fonamental en aportar aigua de qualitat a l’Albufera. De fet aquestes setmanes la Sèquia porta un alt nivell donat que està evacuant aigua de Tous cap a l’Albufera, per deixar aquest embassament en uns nivells adequats per a laminar possible avingudes.
I no sols els aqüífers o la Sèquia Reial, sinó que també els Ullals del Riu Verd, surgència d’aigua natural de gran importància, protegit com a zona LIC (Lloc d'Interès Comunitari) que forma part del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, es troba amenaçat en distar tan sols 1 km de l’abocador.
 Quan en la darrera reunió del Consorci es va preguntar al tècnic de la conselleria perquè es va proposar els terrenys de Guadassuar, al costat de la Sèquia, es va dir que va ser una decisió de l’empresa. I quan es va preguntar perquè, abans de fer estudis de la zona de Tous on estava previst l’abocador, es realitzaren estudis a la zona de Guadassuar, es va respondre que l’empresa estava estudiant altres ubicacions. El que no es va dir és que al mateix temps s’aprovava pel Consorci un augment del 250% del cànon que cobraria el poble en el que se situaria el macroabocador.
Durant 9 anys els responsables del Consorci no han resolt el problema dels residus a la Ribera i la Valldigna. No es pot ara, per eixa falta de responsabilitat, donar vist i plau a una instal·lació que suposa un perill tan important per al medi ambient i per a les nostres masses d’aigua.
Per això la Plataforma contra el Macroabocador, integrada per membres de l’Alcúdia, Alberic, Massalavés, Benimodo i Guadassuar es manifestarà aquest diumenge contra aquest projecte i contra el projecte d’instal·lació d’una planta de residus sanitaris i altres residus perillosos al polígon “La Garrofera” de Guadassuar.
Este matí ens hem manifestat contra el macroabocador i els residus perillosos. Hem notat l'absència de molta gent, especialment de Guadassuar.


divendres, 27 de novembre de 2015

NOTÍCIA D'ÚLTIMA HORA

Anit en el plenari fou anunciada la data de la Fira Agrícola oficialment que serà l'ùltim cap de setmana del mes de gener.
També anit en el plenari, nosaltres els socialistes varem presentar una moció contra el macroabocador de Guadassuar i fou rebutjada amb el vot en contra del PP i l'abstenció de Compromís. Pareix ser que ens havem quedat sols com a ecologistes en l'Ajuntament de Guadassuar.
Esta breu notíca copiada del facebook de Vicent Rosell, espere i confie que siga explicada al poble per Compromís. Volem saber els motius de la seua posició. Al mateix temps que espere molts comentaris i opinions dels veIns/es de Guadassuar.
Quan tinguen la pàgina web de l'ajuntament actualitzada (crec que és una página oficial i no facebook) podrem saber que diu l'acta del plenari.


1.- Proposta sobre la construcció d’un abocador a Guadassuar

Rosa Almela Ribes en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Guadassuar, a l'empar del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.

ACORDS

                PRIMER.- Demanar al Consorci de Residus Ribera-Valldigna, recentment constituït, que es pronuncie contra la ubicació proposada per a l’abocador per les raons abans indicades.

            SEGON.- Demanar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que l’abocador no s’ubique en el lloc proposat per la greu afecció que tindria sobre les masses d’aigua: Sèquia Reial del Xúquer i l’Albufera, aqüífer de la Plana Sud de València i Ullals del Riu Verd.


                Guadassuar 4 de Novembre de 2015

2.-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA sobre EL CENTRE DE GESTIÓ DE RESIDUS BIOSANITARIS I DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS AL MUNICIPI DE GUADASSUAR.
El Sr/a Rosa Almela Ribes,  en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Guadassuar, a l'empar del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució per a incloure-la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del seu debat i votació.

ACORDS

                PRIMER.- Mostrar el radical i frontal rebuig de l’Ajuntament de Guadassuar a la implantació del projecte d’activitat de gestió, emmagatzemament i transport de residus sanitaris dels grups III i IV (els més perillosos) a instal·lar al polígon industrial “La Garrofera” al Terme Municipal de Guadassuar, del qual és promotora l’empresa “T.M.A. Grupo F. Sánchez S.L.”, que se situa a escassa distància d’un nucli de població tradicional (Montortal), a menys de 100 metres de la Sèquia Reial del Xúquer i queda acreditada la existència de greus perills, riscs potencials i molèsties per als veïns d’aquest barri de l’Alcúdia, a l’igual que a la producció agrícola i al medi ambient pròxim a la instal·lació.

                SEGON.- Formular al·legacions contràries a la concessió de la llicència d’activitat municipal, sobre la base dels fonaments de fet i de dret.

TERCER.- Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana demanant que es procedisca a informar desfavorablement a l’Autorització Ambiental Integrada de l’esmentat projecte.

QUART.- Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la falta d’accessos a l’esmentada Planta i el fet de que ha de travessar un nucli urbà per dins del mateix.

CINQUÈ.- Acordar que aquest ajuntament  inicie els tràmits per a que el Polígon Industrial “La Garrofera” de Guadassuar, rebaixe la seua qualificació d’activitats, recuperant al respecte els articles corresponents del PGOU anterior a l’actualment vigent.

SISÈ.- Notificar aquest acord a la resta d’ajuntaments de la Ribera i a la Sèquia Reial del Xúquer.

SETÈ Notificar aquest acord a l’empresa “T.M.A. Grupo F. Sánchez S.L.”, per a que desisteixi en les seues pretensions d’instal·lar aquesta activitat en el nostre municipi. 

dissabte, 21 de novembre de 2015

ESTALVI L' ABOCADOR DE LA RIBERANomés vos propose doneu una ullada a les xifres del gasto que suposa abocar els fems a l’abocador de Villena i l’estalvi que es produiria (només en transport) de portar-les a l’abocador de Guadassuar.
Nosaltres som contraris a què l’abocador estiga en el nostre poble, però sempre disposats a dialogar sabent amb quines xifres repercutiria en benefici econòmic i de treball per als veïns/es del nostre poble. O eixirà gratis?. Volem que els polítics ens informen. No que acceptem perquè sí (és legal, també seria ubicar-ho en un altre poble) el que diga conselleria.

dijous, 12 de novembre de 2015

DESOCUPACIÓ OCTUBRE EN GUADASSUAR

DADES COMPARADES DE LA DESOCUPACIÓ 2014-2015 (SEPE)


TOTAL
HOMES
DONES
AGRIC
INDUS
CONSTR
SERVEIS
SAA
DESEMBRE13
313
143
170
27
54
41
171
20
GENER 14
447
222
225
105
62
44
216
20
FEBRER 14
461
221
240
104
65
42
227
23
MARÇ 14
446
202
244
91
67
39
229
20
ABRIL 14
447
216
231
102
61
39
227
18
MAIG 14
440
207
233
95
58
38
233
16
JUNY 14
477
214
263
92
52
40
267
26
JULIOL14
476
209
267
81
51
40
281
23
AGOST 14
489
214
275
81
58
41
284
25
SETEMBRE14
457
190
267
58
67
37
270
31
OCTUBRE 14
380
151
229
50
51
38
212
29
DESEMBRE14
319
130
189
31
55
39
170
24
GENER 15
402
182
220
90
58
32
205
17
FEBRER 15
408
181
227
90
59
33
213
13
MARÇ 15
393
168
225
81
53
28
217
14
ABRIL 15
378
159
219
75
52
26
208
17
MAIG 15
370
164
206
75
49
26
198
22
JUNY 15
409
182
226
98
46
24
222
19
JULIOL15
436
188
248
82
53
30
254
17
AGOST 15
443
195
248
75
54
35
258
21
SETEMBRE15
390
148
242
45
54
31
241
19
OCTUBRE 15
280
103
177
24
41
27
173
15

contador de visites