dilluns, 24 d’octubre de 2011

REHABILITACIÓ DEL COL·LEGI BALMES PER A CASA CONSISTORIAL III FASE

Anunci de l'Ajuntament de Guadassuar sobre procediment de contractació de les obres de rehabilitació del col·legi Balmes per a Casa Consistorial, III fase.
ANUNCI
Complits els tràmits Reglamentaris, pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de setembre del 2011, es va acordar la iniciació d'expedient ORDINARI per a contractar pel procediment OBERT la REHABILITACIÓ DEL COL·LEGI BALMES PER A CASA CONSISTORIAL III FASE, adjudicant-se el contracte baix la fórmula de: al menor preu, així com el Plec de Condicions economicoadministratives que ha de regir per a la seua contractació.
TIPUS DE LICITACIÓ.
Es fixa en la quantitat de dos-cents setanta-dos mil sis-cents huitanta-nou euros amb huit cèntims (272.689,08 ), I.V.A. Inclòs.
DURACIÓ DEL CONTRACTE.
El termini per a l'execució de les obres de REHABILITACIÓ DEL COL·LEGI BALMES PER A CASA CONSISTORIAL III FASE serà de quatre mesos.
CRÈDIT I AUTORITZACIÓ.
En els pressupostos municipals es consignara crèdit suficient per al pagament de les quantitats a què s'obliga l'administració. No fa falta autorització de cap tipus.
Guadassuar, a 10 d'octubre del 2011.-L'alcalde, José Ribera Añó.
En la fotografia es pot apreciar l'aspecte llastimós d'un edifici construït en temps de la República amb el nom de col·legi públic "Blasco Ibáñez", i fa menys de 20 anys totalment rehabilitat amb un pressupost de 30 milions de pessetes per la Conselleria d'Educació.
Prompte començarà la 3ªFase amb un pressupost de 272.689 euros (al voltant de 45,5 milions de pessetes). La necessitat constreny, donat les condicions insalubres de l'actual ajuntament i a causa de l'estretor en els llocs de treball per les innumerables contractacions de personal, així com les immillorables condicions  econòmiques que gaudim actualment en les arques del consistori, permeten realitzar esta obra desitjada per tota la població.

divendres, 21 d’octubre de 2011

LA CULPA ZAPATERO

He esperat un poc saber la reacció al missatge dels etarres: Pràcticament tots els partits polítics, personalitats de tots els sectors...han coincidit a reconéixer el record de les víctimes i el patiment dels familiars, la unió dels demòcrates, la pressió i el treball de les forces de seguretat de l'estat, la guàrdia civil, la policia. La democràcia... En esta ocasió també m'haguera agradat que algú li haguera tirat la culpa a Zapatero (encara que a algun no li ha agradat el parlament que va fer ahir per a anunciar la  notícia) i també a Rubalcaba. Sabem que Zapatero és el maligne: causa de tots els desastres del món, la crisi econòmica mundial, l'afonament de la borsa i dels mercats del món, l'afonament de tota la banca del món, de tota la desocupació (especialment per haver manat estudiar a tots els espanyols d'obrer i de peó). Dic jo, en tots els paradisos fiscals no cabrà els diners que té este home acumulat. Per a fer tot açò es necessita ser maligne i també molt intel·ligent. Ah, no! Maligne si!, intel·ligent no!. Huit anys culpable de tot, bo de quasi tot, de l'AVE a València també va ser un triomf de tots, especialment agraïts de la primera travessa que va col·locar Aznar.  És igual, és culpable fins que en el meu poble s'està derrocant una obra que es va fer amb diners públics i tornant-la fer millor(?), amb més diners públics. Vinga ja! No vull fer una llista de les coses que haurà gestionat malament, que sens dubte en huit anys n'hi ha. Perquè crec que, sincerament la llista de les coses que ha fet bé les sabrem i les recordarem quan deixe de governar. Al temps i ... Enhorabona a tots. Ah! i especialment a Zapatero i Rubalcaba, i gràcies per aconseguir la pau al Pais Vasc i a Espanya.

dilluns, 10 d’octubre de 2011

RETALL AL PATRIMONI CULTURAL, RELIGIÓS I ARTÍSTIC DE GUADASSUAR

La Generalitat renuncia a restaurar l'església de Guadassuar per la crisi
El cost de l'obra estava pressupostat en 489.602 euros
CVA-CULTURA RESTAURACIÓ
València, 10 oct (EFE).- La Conselleria de Turisme, Cultura i Esport ha renunciat a la realització del contracte d'obra de restauració d'una església de Guadassuar (València), pressupostat en 489.602 euros, a causa de la contenció pressupostària del gasto que comporta l'actual situació econòmica.
L'anunci de licitació d'esta obra, consistent en la restauració de la nau principal i la sagristia de l'església de Sant Vicent Màrtir, es va publicar el passat 21 de febrer en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), per mitjà de procediment obert i tramitació ordinària i un import de 489.602 euros, IVA exclòs.
La data límit de presentació d'ofertes va finalitzar el 21 de març, i deu dies després es va reunir la mesa de contractació per a procedir a l'obertura dels sobres 1, mentres que el 8 d'abril es va tornar a reunir la mesa per a obrir els sobres 2, amb les proposicions tècniques.
No obstant això, el 14 de setembre la direcció general de Patrimoni Cultural va comunicar que, davant de les limitacions pressupostàries existents, no seria possible contractar l'obra, per la qual cosa va proposar l'anul·lació del procediment de la contractació de l'obra per raons d'interés públic.
La llei de contractes del sector públic arreplega que només es podrà acordar la renúncia a la celebració de contracte per l'òrgan de contractació abans de l'adjudicació i per raons d'interés públic degudament justificades en l'expedient.
Una resolució de la Conselleria del passat 26 de setembre, que publica hui el DOCV, assenyala que l'actual situació econòmica porta com a conseqüència la contenció pressupostària del gasto, provocant una reducció pressupostària, tant en este exercici com en la programació del pressupost de l'any que ve.
Això ha obligat per raons d'interés públic a una "reassignació de prioritats", per la qual cosa es considera "oportú" tramitar la renúncia a la celebració d'este contracte, exposa la resolució.
Esta notícia publicada hui en el DOGV m'ha omplit de tristesa i desassossec. No vull que el meu escrit servisca perquè alguns se senten culpables d'esta decisió. Potser tots hem contribuït a això, la situació econòmica de què no ens sentim responsables cap de nosaltres, ni de la decisió de la Conselleria, però sí que crec que hi ha faltada decisió als responsables a nivell polític del nostre poble, potser també més suport i pressió dels veïns i per descomptat més responsabilitat per part dels tècnics a concloure el projecte amb menys temps de què s'han pres. És un atac frontal al nostre patrimoni cultural, religiós, artístic ... dels guadassuarencs, i que l'Església Sant Vicent Màrtir no patisca majors desperfectes, causant un mal irreparable.

dissabte, 8 d’octubre de 2011

NOU D'OCTUBRE A GUADASSUAR

LA BANDA STA. CECILIA DE GUADASSUAR  SE SOLIDARITZA AMB ELS DAMNIFICATS DEL TERRATRÉMOL DE LORCA
Guadassuar, 2 d'octubre del 2011 .
Des de la Federació de Societats Musical de la Comunitat Valenciana s'ha invitat a totes les Societats Musicals federades a participar en la Campanya Solidària en Lorca, per a col·laborar amb els afectats dels tràgics terratrémols patits en esta localitat murciana.
Recordem que el passat 11 de maig dos terratrémols van sacsar Lorca, deixant nou morts i prop de tres-cents ferits. Prop de deu mil persones van ser evacuades a conseqüència del sisme més destructor a Espanya dels últims cinquanta-cinc anys. Diferents edificis històrics i culturals van patir danys i prop del huitanta per cent dels edificis van quedar afectats en major o menor mesura.
Per tal motiu, la Junta Directiva de la Societat Musical de Guadassuar, d'acord amb l'Ajuntament del nostre poble ha decidit aprofitar el concert commemoratiu del 9 d'octubre que se celebrarà dissabte que ve 8 d'octubre a les 20'30 hores, convertint-ho en un concert solidari. A l'entrada de l'Auditori Municipal es col·locaran unes urnes on tots els assistents que ho desitgen podran depositar la quantitat econòmica que creguen oportuna.

ACTES COMMEMORATIUS NOU D’OCTUBRE
CENTRE CULTURAL
Dia 4, dimarts a les 20 hores xarrada “Nou d’Octubre, la figura de Jaume I” a càrrec de Miquel Llàcer, llicenciat en Filologia.
Dia 7, divendres a les 20 hores xarrada sobre “Orígens i conquista de Guadassuar”, a càrrec d Josep Enric Mut, cronista de Guadassuar.
AUDITORI
Dia 8, dissabte a les 20 hores, “Concert Commemoratiu Nou d’Octubre” a càrrec de la Societat Unió Musical Santa Cecilia.
En el descans es lliuraran els següents premis:
-      Concurs literari Nou d’Octubre.1r premi Josep Martínez Vidal " cues de pansa per a la memòria". 
-      Concurs cartell “Fira 2012”.
-      Després s’anomenarà el PERSONATGE DE L’ANY 2011: GUADACOOP.
Realment ens creiem això de ser valencians?. Som diferents dels altres?. Quines són eixes coses que ens diferencien com a poble, país?. Sóc dels que exigisc a tots els habitants del nostre país el deure de saber i parlar valencià, de la mateixa manera que a mi se m'exigix saber i parlar castellà?. Exigisc uns mitjans de comunicació que defensen la nostra llengua? Reconec les debilitats i els punts forts i no ens creiem els millors?. Compre els productes de la meua terra i de la nostra indústria?. Conec els principals esdeveniments històrics, culturals ...?.  O potser sóc dels que em crec més universal, amb igualtat i un respecte total a les diferents races, pobles, religions, llengües, cultures, tradicions...?

divendres, 7 d’octubre de 2011

MOR STEVE JOBS, HOMENATGE

En el dia de la mort de Steve Jobs, he cregut convenient com un xicotet homenatge, posar-vos el vídeo del discurs que va pronunciar en la universitat de Stanford. Encara que molts de vosaltres ja l'haureu vist, no estarà de més tornar-ho a veure i reflexionar sobre la vida, l'èxit ... Dedica 14' 30'' val la pena.

dimecres, 5 d’octubre de 2011

SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ

L'Ajuntament de Guadassuar va oferir 35 llocs de treball durant l'estiu
La Provincias.es – 5-10-2011
L'Ajuntament de Guadassuar, a través de l'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local, ha oferit en els mesos d'estiu 35 llocs de treball per mitjà de tres programes de foment d'ocupació: el conveni Servici Públic d'ocupació Estatal, el programa Pamer i el programa Emcorp, creant llocs de peons agrícoles, peons de la construcció i oficials. Estos tres programes sumen un total de 69.577,68 euros destinats a impulsar l'economia local.
L'adjudicació de distintes subvencions per part de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i del Ministeri de Treball i Immigració ha fet possible que enguany Guadassuar puga oferir nous llocs de treball.
La Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ha concedit al municipi de Guadassuar la subvenció Ruralter Paisatge 2011 per valor de 357.776,62 euros l'actuació de la qual serà la reurbanització de la plaça de les Monges i adjacents.
Totes estes subvencions estatals per a l'ocupació han sigut molt importants per a la població de Guadassuar. Confiem que Ruralter Paisatge de la Generalitat siga utilitzada per a contractar empreses i treballadors del poble. I que la Placeta de les Monges quede molt bonica i a gust dels veïns. Que no es prenga l'exemple del Ravalet i de l'Avinguda de la Diputació. Ningú ens ha explicat com s'han gestionat les anteriors subvencions que arribaren amb abundant diners des del Govern de la Nació, com l'última de la Generalitat en la construcció de l'aparcament subterrani i que l'alcalde va dir que contractaria per a eixa obra 25 treballadors del poble. Quins van ser els afortunats?. nosaltres no els vam veure. I encara que alguns es creguen que el poble no té memòria, no és així. Els despropòsits es van sumant i acumulant a poc a poc.

contador de visites