dimarts, 30 de novembre de 2010

CANVI AFORAMENT PER COMPTADOR D'AIGUA

Este és el pressupost que AQUAGEST, li realitza a un veí de Guadassuar que decidix canviar l'aforament pel comptador d'aigua en sa casa. (setembre 2010)

Descripció: INSTAL·LACIÓ PER A CANVI D'AFORAMENT A COMPTADOR
DESGLOSAT DE LA SEGÜENT MANERA

Material hidràulic                                                               180.35
Comptador i instal·lació                                                       82.13
Ma d’obra en instal·lació                                                     37.22
Obra civil inst. hidràulica                                                   244.61
TOTAL                                                                              544.31
IVA 18.00 %                                                                        97.98
TOTAL PRESSUPOST                                                  642.29 euros

NO VÓS PAREIX ABUSIU 642,29 euros.? (106.868 pessetes)
 

dilluns, 29 de novembre de 2010

30.000 VEÏNS/ES AL JUTJAT?

 
El Consorci de Residus que presideix l'Alcalde de Guadassuar no fa ningun cas al milers de recursos que han presentat els ciutadans de la comarca de la Ribera contra la taxa de fem.
El Consorci està desestimant tots, tots, els recursos, (si vosté ha fet el recurs i no ha rebut contestació, la rebrà prompte). Els nostres i els de tots els veïns/es de la Ribera indignats per la nova taxa de fem.
Clar, ells saben que per 44 euros (a Guadassuar), ningú se'n va la jutjat. Saben que l'advocat costa més que el mateix rebut. En definitiva saben que tenen les de guanyar.
Les coses no es fan així, senyors del PP. Cal escoltar a la gent quan es queixa massivament.
S'han equivocat perquè han pujat la taxa del fem sense cap necessitat, sense cap motiu. S'han equivocat perquè res nou se li fa al servei per que coste més.
Però mira per on, el dissabte 27-11 el diari Levante ens informa que la UCE (unió de consumidors) obri la porta a milers de veïns per a impugnar en el jutjat la taxa de fem..
El PSOE defén que la implicació de la Unió de Consumidors demostra que hi havia una situació d'indefensió i assegura que el contenciós serà gratuït per als usuaris.
Açò suposa que 30.000 persones que després de desestimar-se la impugnació administrativa poden adherir-se.
Cal continuar prestant atenció al tema.

dijous, 25 de novembre de 2010

PAI FRONT RESIDÈNCIA


De nou tornem a tractar el tema del PAI situat enfront de l Residència de la tercera edat. Quelcom s'ha mogut des de l'última vegada que vam tractar el tema. Com podem comprovar amb les fotografies, efectivament, s'han mogut voreres, cablejat i distribució de les parcel·les, zones verdes i carrers. Especialment veiem s'han reduït els metres d'una plaça (zona verda), esperem i volem confiar que no succeirà, com quasi sempre, que el que més perda siga el poble.

dimecres, 24 de novembre de 2010

DESOCUPAMENT OCTUBRE

Segons el SPEE (Servici Públic d'Ocupació Estatal) la desocupació registrada a Guadassuar en el mes d'octubre del 2010, és el següent:

TOTAL
HOMES
DONES

AGOST
484
279
205

OCTUBRE
346
178
168

Si ho comparem amb agost suposa un descens de 138 persones, Probablement gràcies a l'ocupació estacional de la recol·lecció de taronja i la seua manipulació. En principi esperava un descens major. No crec que eixa xifra reflectisca la realitat, perquè en cas contrari la incidència d'una campanya seria relativament escassa.

dissabte, 20 de novembre de 2010

MOLT GREU

En l'escrit del dia  5-11-2010 NO EM FIE, vaig dir que buscaria les dades que confirmaren el que vos dic, doncs bé, ho he trobat. Vos transcric el punt de l'acta corresponent a la sessió del  Ple amb data 29-12-1997
 
 
_10.3.- Proposta Sr. Roig sobre Funcionament Planta Fems._
        \29121003.P97/10375999.A97\
        D'orde de la Presidència, pel Sr. secretari es dóna lectura a l'escrit presentat pel Sr. Roig, (aclarit l'extrem que és el Sr. Bisbal l'encarregat de l'assumpte) registrat d'entrada el da 10-12-97 amb el número 2880, que diu literalment és el següent:
        "Després del debat hagut en el Ple, havent realitzat les nostres preguntes per escrit i sol·licitant se'ns contestara per escrit, després d'un temps prudencial i no havent rebut cap notificació respecte d'això, membres del nostre Grup, va fer una visita a l'abocador inerts situat al costat de la planta de Residus Sòlids, comprovant que no es respecta absolutament res:
        1. S'està  abocant qualsevol classe de residus.
        2. L'Ajuntament és sabedor de tot això i no actua en defensa dels seus interessos i el dels seus veïns, paralitzant l'activitat.
        3. S'està  prevaricant a posta amb greu responsabilitat, permetent un abocador sense cap dubte il·legal.
        4. La rapidesa amb què l'empresa actua i el nul control que l'Ajuntament està  realitzant, pot donar lloc a greu deteriorament del medi ambient, atés que no s'ha pres cap tipus de mesures hi ha la possibilitat de filtracions i amb això de contaminació d'aigües subterrànies d'una repercussió imprevisible i irreparable.
        És pel que presentem la següent MOCIÓ:
        1. Que es paralitze totalment i immediatament l'activitat.
        2. Que es netege immediatament tot allò que s'ha abocat.
        3. Que es denuncie al o els responsables dels abocaments davant del jutjat.
        4. Que un notari certifique l'estat de l'abocador.
        5. Que un tècnic independent, expert en la matèria d'abocaments, faça un estudi i informe este Ple del que all està ocorrent.
        6. Que d'una vegada per sempre este Ajuntament definisca clarament la seua política de medi ambient i assumisca les seues responsabilitats fent tot allò que almenys ens mana la Llei.
        És pel que demanem al Ple emeta el seu vot favorable a prendre totes les mesures enumerades en benefici de la nostra població."
        Obert el debat, el Sr. alcalde va dir que en el punt anterior sobre este tema ja havia donat les explicacions pertinents, reiterant novament que durant la tramitació de l'expedient ja hi havia autoritzat la realització d'abocaments, però que de totes les maneres, contestant al Sr. Roig, va repitir que allí no s'ha realitzat cap abocament que no pertanga al gènere dels autoritzats, intervenint el Sr. Masip que proposa els esbrinaments dels fets pels servici de la conselleria de Medi Ambient.
        La Sra. Bergaz demana que el Sr. secretari alce acta dels fets per a coneixement i constància pública del que allí haja succeït, expressant la situació de l'abocador per a coneixement d'este Ajuntament, afegint que tal com ha apuntat el Sr. Roig sobre els estudis realitzats per la universitat de València en el cas de l'abocador de Dosaigües, que es realitzen també els pertinents en el cas de l'abocador de què es tracta. Continua demanant que l'Ajuntament denuncie els infractors i els seus fets, i afig que tampoc s'està  aterrint convenientment, perquè segons el seu saber, aquest ha de fer-se per capes reduïdes i en el cas present simplement es cobrix amb terres la superfície de l'abocament. Pel que conclou que GIRSA ha vulnerat tot tipus de disposicions legals sobre la matèria.
        Va intervindre novament el Sr. Roig, assenyalant que, no només s'han efectuat abocaments en el sòl que el Pla assenyala com d'ús industrial, sinó que, amb vulneració del Planejament s'ha exercitat l'activitat en el que aquest qualifica com de zona verda.
        El Sr. alcalde va dir que el seu grup no votaria a favor de la moció, explicant que això de la zona verda és una cosa que s'ha de fer quan s'acaben els abocaments insistint en el fet que en els expedients en tramitació tenen els Srs. Regidors la informació pertinent, però que sembla bé que la conselleria estudie l'assumpte, després farà una proposta sobre el particular.
        Considerant la Presidència que l'assumpte hi havia sigut prou debatut, el sotmeté a votació i declarà que l'Ajuntament Ple, per set vots en contra i sis a favor, cinc del P.S.O.E. i un de E.U.-Els Verds, ACORDA:
        Desestimar la proposició.

dimarts, 16 de novembre de 2010

XXII CROS COL·LEGI P.MANYANET-MEMORIAL P.JOAQUIM ROIG

El dissabte cap a les 16:00h iniciem el viatge cap a Reus. Fa 22 anys que Joaquín va organitzar el primer cros i li va posar el nom de Caietà Cornet (atleta campió d'Europa i alumne seu). Després de la defunció del meu germà es va canviar el nom pel de Cros col·legi Pare Manyanet. Memorial Pare Joaquim Roig. Des de llavors hem procurat assistir tots els anys i estar presents en el emotiu homenatge en forma d'ofrena de flors al monument que s'erigix en el col·legi i la banda interpreta València en el seu honor. Conforme van passant els anys veus que en el cros hi ha més participants i l'ambient festiu va acompanyat per pares, alumnes i autoritats nacionals, provincials i locals. Des de les deu del matí comencen a córrer les 10 categories ( en les seues respectives especialitats masculina i femenina) amb una puntualitat cronomètrica, més de 600 participants, durant tres hores. A les 13 hores es fa l'ofrena floral i aproximadament a les 14:00 acaba el repartiment de premis en un pavelló poliesportiu replet de gent. Es despedix les autoritats i a continuació els organitzadors, currantes i algun invitat ens reunim en una dinar de germandat.
La meua família i jo assistim tots els anys. Sempre se m'acosta alguna persona i em conta amablement algun record que guarda del P.Roig. I la veritat des del director, comunitat i pares ens fan sentir com a casa. Moltes gràcies.

diumenge, 7 de novembre de 2010

A LA PESCA DEL BANYISTA

En el periòdic LEVANTE EMV de hui diumenge 7 de novembre, en l'apartat de la Ribera, hi ha dos escrits, un de l'alcalde de Guadassuar, dirigit en contestació especialment a un altre de l'alcalde de l'Alcúdia. No pretenc entrar en qui té raó, però és un litigi que mantenen per desacords en la gestió de diversos assumptes que concernixen a ambdós municipis. No crec que la premsa siga el lloc més idoni per a irritar els desacords. Voldria creure que seria més profitós dilucidar estos assumptes en alguna reunió privada, i tractar de traure profit d'unes bones relacions de veïnat.
L'altre escrit és un estudi titulat: PISCINES. A LA PESCA DEL BANYISTA. Només transcriuré els subtítols.
Els desorbitats gastos econòmics de la piscina d'Alginet han encés l'alarma sobre les infraestructures esportives construïdes sense previ estudi de viabilitat, són promeses que han eixit molt cares i que obliguen ara els gestors a realitzar campanyes amb quantiosos descomptes per a captar nadadors i reduir els desembossaments.
Electoralisme? Inversions en plena crisi. Alguns experts consideren que és necessari un pla de viabilitat anterior a la construcció. Diuen que, en massa ocasions s'actua per electoralisme.
Control a Catalunya i País Basc. A Catalunya i el País Basc hi ha una normativa que impedix als municipis amb menys de 15000 habitants tindre piscina coberta perquè no són rendible.
Municipis. Guadassuar difícilment viable. Guadassuar compta amb un poc més de 6000 veïns però té piscina coberta. Els gestors estan realitzant una campanya per a captar banyistes d'altres municipis. En l'actualitat és possible acudir a la piscina guadassuarenca per 180 euros a l'any. Més barat és el centre de l'Acúdia ...
En este bloc i amb data 30-12-2008 hi ha una moció que va realitzar el grup socialista demanant un estudi de gestió anterior a la construcció de la futura piscina.
La construcció de la piscina ha patit a més una llarga paralització de les obres ( per fallida de l'empresa que les estava realitzant?), la qual cosa ha suposat un extraordinari increment del cost de l'obra. Es pretenia pagar amb la venda dels terrenys propietat de l'Ajuntament. El Bloc va presentar recurs al jutjat guanyant el pleit i que el el jutge ha dictat sentència en contra de l'ajuntament, encara que este diu que ha recorregut la sentència.
En el BIM, se'ns diu que es pretén arribar als 600 abonats. De moment s'han creat, segons l'empresa 10 llocs de treball.
I a mi no m'ixen els comptes. Ingressos d'abonaments + 83.000 euros anuals de l'ajuntament  No crec que cobrisquen els gastos de personal, llum, calfar aigua, manteniment, climatització ...
Si estic equivocat (tant de bo!) algú que estiga més informat que m'envie les previsions i la realitat dels comptes i no tindré cap inconvenient a publicar-les.
En un altre lloc del BIM (l'entrevista a què ens va acostumant l'alcalde) diu: Açò de la piscina ha sigut l'èxit de la història. No ens ha costat cap fer-la (segons PROPOSTES I ALTERNATIVES full informatiu del PSPV-PSOE hi ha costat fins el moment 1.870.312 euros, és a dir uns 311 milions de pessetes). I dic jo: Açò és un ganga, el nostre alcalde deu expicar al Sr. Rus (president de la Diputació i del seu partit el PP) com es construïxen piscines sense cap cost.
En fi, a nadar i a pagar. Jo m'alegraria molt que l'ajuntament pagara l'edifici i que el manteniment suposara zero pessetes per a l'ajuntament, seria un èxit, i nosaltres felicitaríem el nostre alcalde per la seua brillant gestió.

dissabte, 6 de novembre de 2010

ENS DONA EL MATEIX... (?)

  
Estem assistint com espectadores passius a l'espoli més gran que s'ha perpetrat en la història de Guadassuar.
Un dels pocs edificis representatius de la cultura del nostre poble s'està derrocant de forma implacable davant dels nostres ulls, sense reaccionar.
No reaccionem!,  què ens passa guadassuarencs/es?.
Tan blans som? Ens dóna tot igual?.
Van començar per permetre que edificis singulars que estaven protegits pel nostre planejament (cases de la Gran Via), es realitzaren obres en els mateixos trencant l'harmonia del conjunt.
 Però açò clama al cel!, perquè se li hagen concedit 180.000 euros al nostre alcalde de subvenció de la Diputació i perquè vullga fer un Ajuntament nou, açò li dóna dret a destrossar un edifici representatiu d'una època com és el grup escolar Balmes (Les escoles)?.
Tan mal està l'edifici de l'Ajuntament?.  tan rics som, i tanta necessitat hi ha, quan els dos edificis (Ajuntament i Balmes) han sigut rehabilitats fa pocs anys?.
Què està passant ací?. No podria haver fet l'ajuntament en un altre lloc i haver-hi respectat les escoles per a casa de cultura en compte de fer el pegot al costat de la Biblioteca Municipal?.
També es va carregar el Ravalet i volia de nou destruir-ho per a fer un pàrquing. Encara sort que en este cas si que van reaccionar els veïns i es va paralitzar.
La ronda ja es va fer torçuda, per interessos inconfessables, ningú sap els diners que s'està gastant en ella, per a fer el que ningú sabem.
Ha volgut tallar tots els pins de la Gran Via, i la pressió veïnal i el Consell Valencià de Cultura han hagut d'intervindre per a paralitzar la dita aberració.
I per contra el sostre de l'Església (monument BIC), es va a caure i van passant dies, mesos , anys...
Guadassuar tanca els ulls... A TOT?.
Uns dies després de la publicació el el Blog d'esta notícia, apareix en el LEVANTE EMV (18-11-2010) un article que ens aclarix un poc més la situació de la demolició del Balmes:
1.- El valor total del projecte de rehabilitació està valorat en 2,2 milions d'euros.
2.- No es té, de cap manera la dita quantitat.
3.- La Diputació concedix una subvenció de 150.000 euros.
4.- Al rebre la dita subvenció l'ajuntament decidix fer dos fases.
5.- Primera fase la demolició amb un pressupost de 170.000 euros.
6.- Segona fase, ni se sap.
7.- En el moment d'escriure açò s'ha demolit, sense haver-se aprovat l'adjudicació a l'empresa, pel Ple.
En estos moments està plovent, ja no hi ha sostre, només queden alguns murs exteriors, aprofitem i ho tirem tot?. Temps al temps...

divendres, 5 de novembre de 2010

NO EM FIE

L'alcalde de Guadassuar porta unes quantes setmanes o mesos eixint en la premsa. La qüestió és que des que li van anomenar president del Consorci de Residus se li han multiplicat els problemes. Per un costat el tema de la Taxa de Reciclatge i actualment la busca d'un abocador on portar els residus comarcals.
Davant del desgavell que es va organitzar amb la taxa: augment de la mateixa, informació precipitada i a deshora, entre altres coses va alterar els ànims dels veïns/es de la comarca. Després les declaracions desencertades d'alguns alcaldes van contribuir encara més a l'arreplega de firmes i de recursos. A tots ells ha hagut de respondre individualment la Diputació per escrit. Només ens queda el recurs als veïns de presentar denúncia davant del jutjat. Hui s'ha repartit per tota la població un fullet informatiu que potser hauria d'haver sigut el primer que hauria d'haver-se repartit. De totes maneres sobre este tema farem una reflexió més detinguda.
Particularment a mi em preocupa més el tema de l'abocador. No em fie!. No em fie en absolut el que es pot fer en este tema amb la lleugeresa que sempre ho ha tractat l'alcalde. En les seues declaracions sempre va per davant el tema econòmic, mai li he oïda o llegit que li importe el tema ecològic. A mi m'importa molt on es va a instal·lar, ja tenim la planta de fem. Tots recordem les declaracions que va realitzar en la premsa l'alcalde, sobre la planta de residus sanitaris que es va instal·lar a Guadassuar i després no s'ha posat en funcionament. Ara estem veient com altres alcaldes realitzen declaracions en contra que l'Abocador s'instal·le a Tous perquè pot contaminar els aqüífers dels quals ens abastim alguns pobles d'al voltant. Al nostre alcalde no li llig en premsa defensar la qualitat de la nostra aigua, només que serà més car com més lluny estiga l'abocador. I em fa por, molta por, perquè al costat de la planta de fem ell va aprovar junt amb el PP, un abocador que hauria de ser d'inerts quan ja estava ple de tota classes d'abocaments sense cap control, es va tapar amb terra i això ho ignoren els veïns. Buscaré la data del Ple i donaré les dades. Tinc clar que l'alcalde porta molts anys de govern, en els quals ha portat iniciatives positives per al poble però, per a mi, no volguera, però és una responsabilitat tan gran la que va adquirir amb este tema, que espere, desitge i confie que no passe a la posteritat  per este fet. Estem convençuts què, ningú va analitzar, les tones i tones que allí estan depositades.

dilluns, 1 de novembre de 2010

TROBADA A ALBOCÀSSER

El dissabte 30 d’octubre, decidim reunir-nos en Albocásser 11 amics d’infància i joventut, algun procedent de Madrid i de Barcelona. Va ser un dia magnífic ple de records i de retrobaments de fa molts anys. Visitem el poble, vam dinar, xarrem pels colzes, cantem i el temps se’ns va passar corrent.

contador de visites