dilluns, 27 de setembre de 2010

FULL INFORMATIU PSPV-PSOE

FULL INFORMATIU
P.S. P. V — P. S. O. E GUADASSUAR
Setembre 2010
Per si no et sents prou informat sobre el tema de l’aigua potable, escanege el Full Informatiu que ha repartit recentment el PSPV-PSOE de Guadassuar.
Il·legalitats comeses en l’aigua potable pel PP de Guadassuar
Explicació il·legalitat inicial
La concessió de l’aigua potable és il·legal segons sentència del jutjat número 6 de València. Qualsevol ciutadà pot sol·licitar-nos la sentència sencera.
Explicació 2a il·legalitat
En el ple del 26 de novembre del 2009, es van aprovar els pressupostos per a l’any 2010, acordant que les tarifes vigents l’any 2009, s’aplicarien en la mateixa quantia per a l’any 2010.
En el plec de condicions aprovat en sessió plenària el dia 26 de març del 2009 diu al punt 10.
10.- De les Tarifes. LesTarifes son sempre els aprovades per l’Ajuntament, en este cas a proposta del Concessionari.
Posteriorment en edicte publicat el 15 d’abril del 2010 l’empresa Aquagest publica la nova tarifa de l’aigua potable sent esta un 30 % més cara que la tarifa vigent aprovada en sessió plenària i sense que mediara una altra sessió plenària que ratificara esta pujada.
Explicació 3a il·legalitat
Des de principis de l’any 2010 s’està cobrant una tarifa amb un increment de més del 30% de pujada i eixa tarifa es va aprovar el 15 d’abril del 2010. Com és possible que el servici que s’ha donat des de l’1 de gener fins al 15 d’abril se li aplique un preu aprovat més de tres mesos després?
Explicació 4a il·legalitat
L’Ajuntament de Guadassuar en complicitat amb Aquagest han incomplit la llei de protecció de dades gravíssimament , ja que s’han transvasat les dades de tots els usuaris sense haver emés la corresponent informació que obliga la llei i sense haver demanat el permís corresponent a cada un dels usuaris a qui se’ls ha emés rebut bancari.
S’ha transvasat com a mínim i de forma IL·LEGAL, el número de compte bancari.
Per tot això l’Agrupació local del PSPV-PSOE de Guadassuar, ha presentat les corresponents denúncies a les instàncies pertinents.
Nosaltres els socialistes de Guadassuar i en defensa dels ciutadans, exigim que: Es paralitzen els pagaments de l’aigua potable.
Es torne els diners cobrats il·legalment de la mateixa manera que s’ha cobrat. S’aplique la tarifa vigent l’any 2009, ja que és esta i no una altra, la legal.
Es retiren tots els processos u accions que haja realitzat l’empresa Aquagest contra qualsevol ciutadà de Guadassuar per impagament.
Recomanem a tots els ciutadans de Guadassuar que, mentres estiga vigent la sentència del jutjat N° 6 de València i fins que es resolga en un o altre sentit esta situació, tornen els rebuts d’aigua potable domiciliats, que retiren el permís al banc perquè cobren estos rebuts i que presenten el corresponent recurs ( que nosaltres el PSPV de Guadassuar facilitem) a l’Ajuntament de Guadassuar.
Així mateix, t’incloc l’escrit per si vols presentar el recurs a l’Ajuntament. Recorda que has de presentar dues còpies, una que es quedarà en l’ajuntament i l’altra se’t tornarà a tu segellada.
En/Na…………………………………………………………………………………………………….., amb domicili ............................................................................................................................................
a l’efecte de notificacions en ………………………………………………….................................... i DNI: ………………. , interposa RECURS DE REPOSICIÓ contra els rebuts emesos per l’empresa AQUAGEST LEVANTE S.A., concessionària de l’explotació dels servicis municipals d’abastiment d’aigua i sanejament, sobre la base dels següents FETS I FONAMENTS LEGALS:
PRIMER. L’Ajuntament de Guadassuar va adjudicar l’any 2009 a l’empresa AQUAGEST LEVANTE S.A. La concessió de l’explotació dels servicis municipals d’abastiment d’aigua i sanejament. Com a conseqüència d’això, amb efectes de l’any 2010, es van imposar unes noves tarifes, en concepte d’ingressos de dret privat, a favor de l’esmentada empresa concessionària., mentres que, fins eixa data, l’esmentat Ajuntament havia gestionat directament els dits servicis, aprovant la respectiva taxa municipal.
Com resultat d’eixa decisió municipal s’ha produït un increment dels preus d’un 35% de mitjana en el cost que han de pagar els veïns pel mateix servici, sense que es puga comprovar l’existència de cap millora significativa en el servici, i tot això en uns especials moments de greus penúries econòmiques de les famílies que, unides a altres increments de tributs locals (taxa de tractament de residus …) no fa més que suposar un augment elevat de la pressió fiscal que han de suportar les patides famílies de Guadassuar.
SEGON. Com ha posat de manifest una recent sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu n° 6 de València, que ha anul·lat l’acord municipal d’adjudicació de la concessió esmentada, per l’existència de greus irregularitats formals i materials, les tarifes que cobra l’esmentada empresa privada són nul·les, al no tindre base legal l’acord municipal que va aprovar l’esmentades tarifes, sobre la base de la proposta que va fer l’empresa per a adjudicar-se la concessió del servici.
A això s’unix el fet que la referida empresa, sense comptar amb el previ consentiment dels veïns afectats, està girant en els comptes bancaris on fins a la data teníem domiciliats les taxes municipals d’aigua potable i clavegueram (hui derogades), els rebuts de les tarifes declarades il·legals, infringint directament la normativa de protecció de dades públiques, a l’haver cedit l’Ajuntament eixes dades il·legalment a una empresa privada.
És per tot això que, SOL·LICITE que:
Es procedisca a anul·lar la totalitat dels rebuts de les tarifes emeses este exercici en concepte dels servicis concedits per il·legalitat de l’acord concessional.
En tot cas, que s’ordene a l’empresa concessionària del servici municipal, la suspensió dels procediments de cobrament dels esmentats rebuts i que, en cap cas, es procedisca a continuar cobrant en els comptes bancaris de l’exponent els esmentats rebuts, en tant els mateixos són il·legals i s’han exaccionat sense comptar amb el seu previ consentiment.
A Guadassuar, a ……………………… de………………………. 2010-09-27
SR. ALCALDE DE GUADASSUAR       

diumenge, 26 de setembre de 2010

NOU MUSEU DE SETMANA SANTA

Com s’ha tardat molt a col·locar el cartell de les obres del 2n Pla per al foment de l’ocupació del govern d’Espanya, no ens havíem assabentat que s’està construint un altre de nou museu de la Setmana Santa. A qui s’està volent enganyar?
                                               

divendres, 17 de setembre de 2010

I... VAN TRES

AQUAGEST VA OBRIR LA SEUA SEU EN EL LOCAL D’UN EDIL DEL PP DE GUADASSUAR I VA CONTRACTAR EL FILL D’UNA ALTRA REGIDOR.
La concessionària de l’aigua al·lega que va triar la millor ubicació i al personal més qualificat
LEVANTE EMV-CARLOS ALÓS. ALZIRA 17-09-2010
La relació entre el partit majoritari a Guadassuar, el PP, i l’empresa concessionària de l’abastiment d’aigua potable i sanejament, Aquagest, es va refermar després que al març del 2009 el ple, anul·lat ara per un jutge al detectar nombroses irregularitats en el plec de condicions, donara llum verda a la privatització del servici.
Almenys dos dels huit regidors amb què compta el PP a Guadassuar s’han beneficiat de l’arribada de l’empresa que gestiona l’aigua potable i per tant de la decisió del ple de deixar en mans d’una firma privada este servici públic, una decisió molt criticada per un sector de la societat local. Per a instal·lar el seu local d’atenció al públic, Aguagest va triar un immoble que és propietat del regidor del PP Joaquín Pérez Ortega, segons va confirmar ahir a Levante-EMV el propi edil, qui en l’anterior mandat va dirigir la regidoria d’Urbanisme. Ambdós parts van aconseguir un acord per a arrendar el local, que està situat en l’avinguda de la Diputació, en una de les zones millor comunicades de la localitat. A més, després de la privatització del servici d’aigua potable per part de l’Ajuntament de Guadassuar, un fill de la també regidor del PP Encarna Segura va resultar triat per a cobrir un dels tres llocs de treball en la seu local d’Aquagest.
Segons l’alcalde, José Ribera, el consistori va posar com a condició que tots els empleats per la concessionària de l’aigua residiren a Guadassuar. A la pregunta de si era casual que dos regidors populars s’hagen beneficiat de l’arribada d’Aquagest a Guadassuar, l’alcalde va respondre que els familiars dels regidors «també tenen dret a treballar» i que en el cas de l’immoble era «l’únic que existia en eixe moment» en la zona on l’empresa volia instal·lar-se.
  Des de l’empresa van assegurar que el local es va triar perquè era el millor emplaçament, junt amb l’oficina de Correus, prop del futur ajuntament i en una via ben comunicada i de fàcil aparcament. A més, van assegurar que les contractacions es van realitzar en funció dels mèrits i la qualificació dels candidats.
Com va informar este diari el dimarts, l’anul·lació del ple que va aprovar la privatització del servici no és ferm ja que contra la sentència encara pot interposar-se recurs.
JOAQUÍN PÉREZ ORTEGA, exresponsable d’Urbanisme i amo d’una immobiliària
  El regidor del PP Joaquín Pérez Ortega, que va dirigir durant el mandat anterior la regidoria d’Urbanisme de Guadassuar, és el propietari de l’immoble que Aquagest va triar per al seu local comercial en esta localitat. Pérez, que també és amo d’una immobiliària, va assegurar ahir que va ser la concessionària de l’aigua la que es va dirigir a ell per a comprar-li el local. «Va vindre un intermediari i jo no sabia ni per a qui era l’immoble, que està al costat de l’oficina de Correus i enfront del depòsit de l’aigua potable i ja fa anys que el tinc», va assenyalar. Pérez va negar qualsevol relació entre l’elecció del local de la seua propietat i la concessió per part de l’ajuntament a Aquagest del servici d’abastiment d’aigua potable i sanejament. «ni els coneixia. Jo no sabia ni el que posarien allí ni volia vendre’l perquè l’immoble està en lloc excel·lent i ja l’havia tingut llogat a altres empreses. És una propietat meua i jo mai he anat a oferir-li-la. Va vindre una tercera persona i reitere que volia comprar-ho i jo em vaig negar. Em van plantejar  el lloguer i vaig acceptar i no hi ha cap misteri», va afegir.
 Ja en "PROPOSTES I ALTERNATIVES NÚM.6" s’advertix sobre estos temes i els que es van a donar en les contractacions de: la piscina, el nou centre de dia, la nova casa de cultura, el pàrquing … i les previsions es van complint tal com estaven previstes. Respecte les manifestacions del regidor, elles soles es comenten.

dijous, 16 de setembre de 2010

"NO PASSA NA!"


GUADASSUAR VA AUGMENTAR EL PREU DE L’AIGUA UN 30% SENSE QUE EL PLE HO AVALARA.
El PSPV exigix la dimissió del govern del PP per «inepte» i la devolució dels diners cobrats per Aquagest
LEVANTE EMV. CARLOS ALÓS ALZIRA, 16-09-2010
 El jutge del contenciós administratiu número 6 de València que ha anul·lat la privatització del servici d’abastiment d’aigua potable de Guadassuar veu el procés d’adjudicació ple de defectes i vicis de nul·litat, però l’oposició creu que la llista de «il·legalitats» és encara major.
Segons figura en la documentació municipal, el ple va aprovar el 26 de novembre del 2009 els pressupostos per al 2010 i en aquella sessió va acordar mantindre estable el preu del rebut de l’aigua per a no carregar encara més el contribuent davant de la crisi econòmica. No obstant això, la tarifa publicada el 15 d’abril del 2010 per l’empresa concessionària del servici, Aquagest Levante, era un 30 % més cara que la que l’ajuntament s’havia compromés a mantindre i sense que mediara sessió plenària que ratificara la pujada. L’empresa sempre va al·legar que en eixa xifra estaven incloses inversions que superaven el milió d’euros.
Per això, i després de la sentència publicada ahir per Levante-EMV que anul·la tot el procés de privatització del servici, el portaveu socialista en l’Ajuntament de Guadassuar, Vicent Rossell, va exigir que es paralitzen tots els pagaments de l’aigua potable a Guadassuar. També reclama que es torne els diners «cobrats il·legalment» i que s’aplique la tarifa vigent l’any 2009 «que és l’única que és legal», va dir Rossell. A més els socialistes reclamen la dimissió de tot el govern del PP en l’Ajuntament de Guadassuar «per la ineptitud demostrada i la nul·la defensa dels interessos dels nostres ciutadans». A més, els socialistes creuen que la ciutadania ha de passar a l’acció i recomanen que tornen els rebuts d’aigua potable domiciliats, que retiren el permís al banc perquè els pague i que presenten el recurs davant de l’ajuntament que este partit els facilitarà.
Denúncia davant de Protecció de Dades
A més, els socialistes van presentar ahir mateix un recurs davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades al considerar que l’Ajuntament de Guadassuar, en complicitat amb la concessionari Aquagest, han incomplit la llei al transvasar les dades privades (entre ells comptes bancaris) de tots els usuaris sense haver-los demanat permís.
A més, Rossell va posar el crit en el cel a l’assegurar que la tarifa amb l’increment del 30% es cobra des de principis de 2010 quan es va aprovar el 15 d’abril. «Com és possible que al servici des de l’1 de gener se li aplique un preu aprovat amb posterioritat?», es pregunta el portaveu socialista.
Mentrestant, des de l’empresa adjudicatària, Aquagest, van eludir valorar la sentència, que no és ferm i contra la que pot interposar-se recurs.
 No obstant això, altres fonts coneixedores del procés consultades per este diari mantenen que situacions semblants han ocorregut en altres municipis i que la gestió del servici a Guadassuar es mantindrà en les mateixes condicions. També descarten que l’empresa haja de tornar els diners cobrats fins al moment.
REACCIÓ DE L’ALCALDE
Ribera: «Si cal tornar a repetir el procés,  es farà»
 L’alcalde de Guadassuar, José Ribera, es va escudar ahir en els tècnics quan va ser preguntat per este diari sobre la sentència que anul·la tot el procés de privatització del servici d’aigua potable i sanejament de Guadassuar. «Són coses tècniques i si cal tornar a convocar el ple i a esmenar els problemes, ho farem. Però primer hem d’estudiar tot bé». Ribera va recordar que la sentència no és ferma i va donar per segur que l’Ajuntament de Guadassuar recorrerà la resolució del jutjat del contenciós administratiu número 6 de València. L’alcalde va dir: «En estes coses no cal avançar-se i si recorrem igual ens donen la raó. Ja veurem com queda». Preguntat per si l’adjudicatària del servici podria veure’s obligada a tornar els diners cobrats en l’últim any —Com també reclama el PSPV local— Ribera va rebutjar esta possibilitat «perquè els ciutadans han pagat per un servici que s’ha realitzat», va assegurar ahir l’alcalde.
NO PASSA NA!. Si cal repetir el ple, es repetix. Em preocupa l’última frase de l’alcalde a la proposta de tornar els diners, rebutja la possibilitat “perquè els ciutadans han pagat per un servici que s’ha realitzat”. Podríem realitzar el servici de passar els camps de l’alcalde de retovator i no per això ser legal el cobrar-ho, si ell prèviament no ens ho haguera manat o li cobrem un preu no pactat i abusiu. I com es diu sempre en l’administració: “primer pagar i després reclamar”, però si recorrem, crec que amb raó, i no ens ho tornen, no se si hauríem d’haver pagat, atés que no se’ns donen garanties.
Una altra, no és just, com sol fer que, s’escuda en els errors tirant la culpa als tècnics, i en la no contractació de parats als sindicats. 

dimecres, 15 de setembre de 2010

EL JUTGE ANUL·LA LA PRIVATITZACIÓ DEL SERVICI DE L'AIGUA POTABLE

El jutge anul·la el ple de Guadassuar que va privatitzar el servici d’aigua potable.
Considera que el procés d’adjudicació està replet de defectes i vicis de nul·litat 4 La resolució deixa en l’aire si els cobraments realitzats són legals.
LEVANTE EMV. CARLOS ALÓS ALZIRA. 15-09-2010
 El procés d’adjudicació de la gestió integral del servici municipal d’abastiment d’aigua potable i sanejament que l’Ajuntament de Guadassuar va posar en marxa en 2009 és il·legal. El procés està replet de defectes i vicis substancials que determinen la seua nul·litat, segons la resolució del jutjat contenciós administratiu nombre sis de València a la que ha tingut accés Levante-EMV.
La resolució judicial dóna un seriosa renyada a l’Ajuntament de Guadassuar i anul·la l’acord plenari del 26 de març del 2009 que va aprovar el plec per a la contractació dels servicis d’aigua potable i sanejament i convocava la licitació pública.
El jutge estima, en una sentència contra la qual pot interposar-se recurs, que no es van justificar les necessitats del contracte que va provocar la privatització del servici, que va recaure en l’empresa Aquagest Llevant, i que el plec inicial es va modificar en un ple sense que existira avantprojecte d’explotació ni de les obres que hauria de dur a terme l’empresa adjudicatària. Tampoc existia el preceptiu informe de secretaria intervenció sobre la contractació del servici de clavegueram ja que la memòria justificativa i l’informe es referixen exclusivament a la prestació del servici d’abastiment d’aigua potable a domicili. El recurs contra l’Ajuntament de Guadassuar el va presentar la firma Aigües de Catalunya.
Tot el procés en dubte
La resolució anul·la l’acord del ple, en el que el PP ostenta la majoria absoluta, però en la pràctica deixa sense efecte tot el procés de privatització del servici d’aigua potable i sanejament. Això suposa un correctiu important per a l’ajuntament que presidix José Ribera a huit mesos de les eleccions ja que deixa en l’aire la legalitat de tots els cobraments efectuats per l’empresa adjudicatària a les vivendes de Guadassuar i també la quantia de les tarifes aplicades en els últims anys. L’Ajuntament de Guadassuar va justificar la privatització del servici d’aigua potable a què després es va unir també el del sanejament i clavegueram en el desenrotllament urbanístic que preveia el nou Pla General d’Ordenació Urbana. Era 2007 i en el consistori s’amuntonaven plans urbanístics que multiplicarien la ‘població. El consistori al·legava llavors que el servici seria més eficient si ho gestionava una empresa privada.
Per això, a l’octubre del 2007 va iniciar un procediment per a contractar el servici d’abastiment d’aigua potable a domicili sense que es contemplara res del sanejament o clavegueram.
No obstant això, segons arreplega l’expedient municipal, després de les al·legacions presentades per Aquagest, que després obtindria l’adjudicació, el consistori va decidir ampliar l’objecte del contracte també al servici de sanejament, però sense que es justificara la necessitat la seua contractació i sense l’informe del secretari o interventor, elements essencials segons la sentència del jutjat de València i que que «vicien de nul·litat» tot el procediment.
El contracte es va ampliar al sanejament després de les al·legacions d’Aquagest que va ser finalment l’adjudicatària.
 L’ajuntament va al·legar que la privatització seria beneficiosa.  L’Ajuntament de Guadassuar va considerar en 2007 que seria més eficient que el servici de l’aigua potable a domicili i el sanejament quedara en mans d’una empresa privada. Al·ludia llavors a l’augment de població pels plans urbanístics que projectava el PGOU.
DENÚNCIA DE L’OPOSICIÓ
El contracte es va ampliar al sanejament después de les al·legacions d’Aquagest que va ser finalment l’adjudicatària.
La privatització del servici d’aigua potable a Guadassuar no ha reportat grans beneficis als ciutadans d’este municipi. Més aïna tot al contrari. Segons han denunciat els partits de l’oposició, PSPV i Compromís, el preu del rebut ha augmentat més d’un 30%. A més, la sentència coneguda ahir podria no ser l’única resolució judicial contra l’Ajuntament de Guadassuar pel procés de privatització de la gestió de l’aigua potable i del servici de sanejament ja que, segons pareix, una altra de les empreses que va quedar exclosa també va acudir a la Justícia per a sol·licitar l’anul·lació del ple del 26 de març del 2009. Llavors, l’ajuntament va al·legar que l’estreta relació entre el servici d’abastiment d’aigua originàriament previst i el finalment licitat formaven ambdós part del cicle integral de l’aigua i va negar l’existència d’irregularitats invalidants. No obstant això, el jutge estima que el nou plec suposa la modificació d’un element substancial –La inclusió del servici de sanejament– I no d’una simple qüestió semàntica tal com pretenia l’ajuntament i Aquagest, la firma condemnada. La gestió del servici, que es va adjudicar per als pròxims 25 anys, incloïa també l’execució pel concessionari de les obres relacionades amb les infraestructures, instal·lacions i components necessaris per al normal desenrotllament dels servicis objecte del contracte i les derivades del desenrotllament de noves urbanitzacions i polígons. 
Suma i seguix. L’ajuntament de Guadassuar continua perdent juís l’un darrere de l’altre. Els veïns/es, han arreplegat signatures en contra de la privatització i pujada de les tarifes de l’aigua. Confiem que en el pròxim juí també el jutge anul·le la pujada de la taxa de fem i ens tornen els diners que ja hem pagat. I que tant l’alcalde com els regidors del PP, facen les coses bé, i no facen perdre diners al poble amb tant de juí.

dijous, 2 de setembre de 2010

NOU AJUNTAMENT

                         
Ahir va començar el derrocament de la tanca i l’interior del col·legi Balmes. Sabem de les intencions de l’alcalde de convertir l’edifici en un nou Ajuntament. Segons ens va informar en la premsa el cost del mateix serà de milions d’euros, els quals de moment no els tenia. Les preguntes sòn: La Conselleria d’Educació ha aprovat la descatalogació de l’edifici?, S’ha aprovat en Sessió Plenària de l’Ajuntament el derrocament?, Guadassuar necessita un nou ajuntament?. Ja ha aconseguit la totalitat del finançament econòmic per part d’algun organisme autonòmic?.
Serà el nou globus sonda de cara les pròximes eleccions?…
                        

contador de visites