divendres, 29 de gener de 2010

MÉS DEUTES, ARA EN BENESTAR SOCIAL

EL CONSELL TÉ ACUMULAT UN DEUTE AMB ELS HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA DE QUASI 300 MILIONS D’EUROS EN SERVICIS SOCIALS
AL VEÏNS/ÉS DE GUADASSUAR SE LI DEUEN 708.400 EUROS.
La secretària provincial de Benestar Social ha denunciat que “els retards del Consell en l’aplicació de la Llei han impedit el cobrament de 90 milions d’euros a les persones dependents”

Cada veí i veïna hauria d’haver rebut del Consell 115 euros per ajudes socials i ha apuntat que “només els retards de la Generalitat Valenciana en la Llei de Dependència sumen 90 milions d’euros”. “ als quals -ha continuat- cal afegir-los els 25,6 milions d’euros pertanyents a tots aquells valencians i valencianes que desgraciadament han mort sense rebre l’ajuda que els pertanyia”. A més, ha recordat que en la província hi ha “molts ciutadans i ciutadanes dependents que no sol·liciten l’ajuda perquè ningú els ha informat dels seus drets”.
En esta mateixa línia, la “sagnia d’incompliments no acaba ací, sinó que al deute cal sumar-li els 49 milions per a la Protecció a mares amb fills menors de tres anys,  els més de 106 milions per a les ajudes per naixement, els 6,5 milions en concepte de la Renda Bàsica d’Emancipació i els un poc més de 12 milions referits a la Renda de la Ciutadania”.
El Govern Valencià està paralitzat, i mentrestant molts valencians i valencianes moren esperant unes ajudes que mai arriben”. 

dimecres, 27 de gener de 2010

LA GENERALITAT DEU AL POBLE 4.060.600 EUROS

El Consell deu 184 milions als
ajuntaments de la comarca
Camps asfixia als alcaldes al retardar els diners promesos en 1999
CARLOS ALÓS. LEVANTE EMV. ALZIRA
El fons de compensació municipal, una proposta que el llavors president de la Generalitat Eduardo Zaplana, va llançar en 1999 per a dotar als ajuntaments de més recursos econòmics, mai ha passat de la categoria de projecte. La iniciativa l’ha représ el Consell de Camps, que xoca davant de la falta de liquiditat per a portar-la a terme a pesar que la Federació Valenciana de Municipis i províncies (FVMP) ja s’ha manejat diversos esborranys.
En eixos 11 anys d’incompliment els ajuntaments han hagut de sufragar competències de l’Administració autonòmica. Per això, s’ha creat una espècie de deute històric amb els municipis.
S’ acaben de quantificar eixe deute històric, que per als 47 municipis de la comarca supera els 184 milions d’euros. Eixa situació provoca «asfíxia als consistoris. Se va exigir a la presidenta de la FVMP i alcaldessa d’Alzira, Elena Bastidas, que reclame al Consell els 29 milions que l’Executiu de Camps deu al seu municipi «o /que deixe el càrrec».
S’ha xifrat en 183 milions d’euros el deute històric que el Consell manté amb els 47 municipis de la comarca pels servicis prestats a través dels ajuntaments i que realment són competència de la Generalitat.

D’esta quantitat, destaquen els 28,9 milions d’euros que el Consell li deu a Alzira o els 18,9 a Sueca. En 1999 la FVMP i el llavors president Zaplana, van anunciar la creació d’un Fons de Cooperació de 300 milions anuals perquè aquelles competències que són pròpies de la Generalitat i exercixen els ajuntaments comptaren amb finançament. « dels 3.300 milions d’euros que els valencians reclamem per estos 11 anys de mentides i incompliments, als ajuntaments de la Ribera li corresponen 184 atenent a criteris de població».
S’estan presentant mocions en tots els consistoris reclamant els diners. «El principal responsable és Camps».

Resumint. La Generalitat deu a Guadassuar 4.065.600 euros, que traduït a pessetes són 676.458.920. Les preguntes poden ser: Com i on es comptabilitza açò?. S’afigen els interessos?. Quines obres s’han fet amb estos diners?. Quina quantitat es torna anualment?. Durant quants anys?…
És a dir, que els alcaldes estan exigint l’IVA al govern per les obres realitzades pel Fons Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local, cosa que em pareix molt bé, encara que no siga molt, i estes que són una barbaritat no es manifesten?, ni fan declaracions?.

dimarts, 26 de gener de 2010

PLA MUNICIPAL DE ZP

En el ple de l'ajuntament que es van aprovar les mesures del govern per a pal·liar la desocupació, la principal preocupació dels grups de l'oposició era com s'anaven a distribuir els projectes entre les empreses del poble perquè participaren el nombre més gran d'elles, i que sobretot primara la quantitat de contractes de gent de la desocupació.
No tinc, per descomptat res en contra de cap empresa, i a més crec que l'obligació de tot empresari és intentar realitzar el màxim de contractes possible, però sorgix un dubte al conéixer com s'han distribuït els cinc projectes: 4 per a una empresa i 1 per a una altra empresa. Què no han participat més empreses?.
L'excusa que han donat els polítics és que, els tècnics de l'ajuntament són els que han puntuat i baremat les ofertes, i sobre eixa puntuació s'han basat per a atorgar les obres. I la meua pregunta és: qui ha aprovat les bases?. Què s'ha puntuat més, les millores d'obra o el contractar més gent?. I per a esbrinar-ho hi ha una comissió d'urbanisme en què participen tots els grups polítics de l'ajuntament, i especialment els membres de l'oposició crec que ens haurien d'explicar a tots els veïns què ha passat?. Al meu entendre, el que es pretén és crear més ocupació, no més obra. Ha sigut això així?. En cas contrari, està ocorrent el que ens temíem: S'està fent fracassar el Pla del govern.
I si no que ens diguen que d' 1.051.911 euros, concedits a Guadassuar per pal·liar l'atur, quants parats han contractat?
Les altres empreses no contractades en aquesta ocasió, tindran l'oportunitat al Pla de la Generalitat?

El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar,
EXPOSA QUE
Davant la crisi econòmica mundial, de la que tampoc se'n fuig Espanya, el nostre govern, al front del qual el president Zapatero, han pres unes mesures d'ajuda per a pal·liar la crisi especialment en aquelles persones que més directament la van a patir, es a dir els aturats. Per tal motiu es vol que l'ajuda siga directa i per això correspon al nostre poble Guadassuar 1.051.911 euros que l'Ajuntament com a font imprescindible de dinamització econòmica, invertisca en projectes i realitzacions que servisquen per donar feina als que no la tinguen. A més s'esperen la part corresponent del Fons d'Inversió Municipal ( 52 milions a repartir entre tots els pobles de la comarca), del Govern Autonòmic Valencià (139.778 euros) i de la Diputació ( ?)
Presenta aquesta moció extraordinària i urgent per a tractar-se al pròxim Plenari Municipal i
SOL·LICITA
Que es tinguen en compte alguns del següents projectes que el nostre grup municipal proposa:

1.- Adequació del Cementeri Municipal:
- Fer totes les voreres de rajola.
-Repassar totes les teulades dels nínxols
-Arreglar tots els jardins i arbratge
-Urbanitzar el nou cementeri i construcció de nous nínxols.

2.- Muntanya de la Garrofera:
-Arreglar tota la zona recreativa de la garrofera: aljub, vàters, paellers, parc infantil, fonts ...
-Neteja de matolls i esporgar pins.
-Reforestar i plantar pins i carrasques.

3.- Riu Magre:
-Demanar ajudes a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per:

*Netejar, arreglar.
*Estudiar la possibilitat d'una ruta de senderisme de vianants i de bicicletes mancomunada des de Carlet a Algemesí.

4.- Zones enjardinades:
-Renovar la gespa dels jardins i realitzar els que falten fer. Reparació de mobiliari i enllumenat.

5.- Carrers, aigua i xarxa de clavegueram:
-Reparació i neteja.
-Estudi i realització d'una xarxa d'aigua per a reg dels jardins (del pou?) distinta de la de l'aigua potable.

6.- A la zona d'horta:
-Ampliació de camins i construcció de murets

El PP, presentava el següents projectes:

1.- Acondicionament i millora del carrer Colom.
Realitzar una mitjana.
Acondicionament de voreres i crear zones d'aparcament:
144.103,33 euros.

2.- Construcció de 88 nínxols al cementeri municipal:
62.176,23 euros.

3.- Construcció de nous vestidors per la piscina d'estiu.
Sala de ball:
434.754,40 euros

4.- Acondicionament i millora zona pista d'atletisme i camp de futbol: 
241.607,04 euros

5.- Acondicionament d'accessos i circulacions interiors del recinte esportiu municipal a les normes d'accessibilitat:
169.200,0 euros

TOTAL: 1.051.841,00 euros

Davant les dos propostes s'observa que: Les propostes del PSPV-PSOE són tan sols algunes propostes que de forma urgent es presentaren. Com es normal al no ser el grup governant, no les poden valorar econòmicament. Però especialment s'observa que la filosofia és distinta. En la del PSOE, prima més les despeses en ma d'obra, perquè el que es tracta és pal·liar l'atur i donar el màxim de jornals.
La proposta del PP, és dedicar el màxim de diners a realitzacions i materials i menys a la ma d'obra. Quasi tots els diners se'n van en reformes i adequacions a les instal·lacions esportives i la guinda en fer un saló de ball en aquests moments de crisi. També digueren que els nínxols que es facen després es vendran als veïns/es. Sense comentaris. I a què es dedicaran aquests diners?.
Al final la votació va ser 6 a favor del PP i 5 abstencions (3 PSOE i 2 Compromís)

Particularment creguem que, amb les propostes que estan fent molts ajuntaments, van a fer fracassar el Pla ZP. Quasi tots estan presentant obres i edificis, així els diners s'acaben prompte i s'acurta el temps i el nombre d'aturats que es poden contractar.MOCIONS: CULTURA-RESIDUS-PREMSA

Totes aquestes mocions foren presentades al mes de gener al registre de l'Ajuntament. S'han fet dos plenaris i en cap les ha incloses a l'ordre del dia el Sr. Alcalde. També se li mostrà un escrit que circula a la xarxa d'internet amb el títol: EL XERIF DE GUADASSUAR, però al no estar signat, l'alcalde és va negar a tractar-ho. per tant la persona que l'haja escrit i que demanava que algú o l'oposició el fera arribar perquè l'alcalde no sabia res, ja sap que no és que no ho sabia, és que no vol saber. Nosaltres creguem que un escrit encara que no estiga signat, s'hauria de fer un expedient informatiu per avaluar la veracitat dels fets.


El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar,

EXPOSA QUE

Després d'un temps més que prudencial d'escoltar i de la trajectòria de Guadassuar ràdio fm 90.5

SOL·LICITA

Que el regidora Na Laura Mª. Osca Lafarga la qual ostenta la delegació de Cultura ens informe, si es de la seua competència (o correspon a la delegació d'informació i premsa?) com es troba l'emissora tècnicament en aquests moments. També si s'està preocupant del seu funcionament respecte a programes culturals, informatius, lúdics ... en concret quina és la seua programació setmanal-mensual i quin grup s'encarrega de portar-la a terme. O tan sols és un ordinador amb música connectat?, la qual cosa no tindria cap funcionalitat formativa ni informativa, potser horària.Nota a posteriori: Ens assabentem que hi ha fet una reforma total a l'emissora. Ens agradaria veure-la. Però si l'escolteu continua igual, música, música ... Com a suggerència, no és podria formar un grup amb un curs en l'espai jove i realitzar algun programa?.


El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar,


EXPOSA QUE

Després d'un temps prudencial haver-s'hi produït la renovació estètica en la composició i la millora d'imatge en el disseny del Butlletí Informatiu Municipal, constatem que no hi hi ha succeït el mateix amb els continguts. Es pel que

SOL·LICITA

Al regidor En Salvador Marqués Colomer que ostenta la delegació d'Informació i premsa, s'ocupe d'aquest tema i intente dedicar no tan sols els diners en millorar la imatge del BIM, més be en reunir-se amb l'equip de redacció i dotar cada publicació dels continguts i informació municipal que interessen als veïns/es. Així com fer partícips a tots els regidors (no alguns) que donen una informació detallada d'aquelles feines, projectes i realitzacions de les seues respectives delegacions i competències.

Per aconseguir-ho a més de reunir-se amb l'equip redactor, deuria dotar al mateix del temps i mitjans adients a la tasca a realitzar, i veurà com no s'ompliran fulls sense saber que posar i omplir per omplir. També dona la impressió que la part dedicada als grups polítics queda un poc apretada i amb lletra tan xicoteta que sembla fet aposta per tal que no es puga llegir.

Nota del redactor feta a posteriori: S'ha publicat un nou AIXÍ SOM. S'ha millorat la presentació i una mica els continguts. Continuem sense saber què fan alguns regidors. I no ens assabentem del què passa als Plenaris Municipals. Diuen que això no interessa a la gent. Sempre la dreta ens ha volgut fer creure que ells no fan política. L'entrevista del senyor Alcalde no te desperdici. La prova del que dic ho podeu llegir a l'apartat dels grups polítics. Qui escriurà el comentari del PP?. Jo ho sé!. Encara està en l'època de la dictadura. No s'entera que estem en una democràcia. I encara ens tracta de " la ignorància de la gent". L'ignorant i manipulador serà vosté.


El grup municipal del PSPV-PSOE de Guadassuar

EXPOSA QUE
Després d'un temps prudencial d'haver col·locat els contenidors de fem al carrer i veient que en alguns d'ells encara hi han conflictes entre els veïns/es per la seua ubicacióSOL·LICITA

Que el regidor En Domingo Añó Añó que ostenta la delegació de Residus Sòlids, s'ocupe d'aquest tema i intente consensuar el lloc adequat i dispose la seua col·locació. També li demanaríem que al BIM, a més de fer formació als veïns/es el reciclatge del fem ... ens done informació del que s'està fent al consistori amb els diners anuals que reb de la Planta de Residus (el més normal seria rebaixar la taxa de fem que paguen els veïns/es).

Una altra qüestió molt important i que s'està deixant d'una legislatura a altra és la construcció i ubicació d'un ECOPARC, vigilat i controlat, perquè se li estan amuntonant els enderrocs i fem pel riu i altres abocadors il·legals. Deuria fer uns quant viatges a la Diputació i aconseguir la subvenció corresponent.

Així com quins projectes i realitzacions s'estan fent en les altres delegacions que te: Muntanya pública, indústria i comerç, donat que els diners donats per l'atur pel govern pot resoldre alguna d'aquestes qüestions.

Nota a posteriori: Aquest regidor ocupa tres fulls d'AIXÍ SOM. 1 transmetent-nos informació de les tones de fems i reciclatge (està informat perquè treballa a la Planta de fems). Els veïns/es preferiríem no pagar la taxa de fems. 2 Les pluges i precipitacions, de categoria no hi haurà sequera i no ens parlaran tant de "agua para todos". 3 Paratge natural, no estaria malament que arregle la porta trencada, mesos i mesos dels vàters i posar un bon cadenat a l'aljub, sense cadenat hi ha un perill enorme de contaminar l'aigua!

2N. FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I SOSTENIBILITAT LOCAL

Fins al 4 de febrer hi ha de termini per a presentar el segon pla del Fons Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local, encara que ha d’haver-hi una pròrroga, el nostre ajuntament ja ha aprovat en l’últim ple del dia 18 – 01- 2010 els projectes a realitzar:


PLE
DENOMINACIÓ DE L’OBRA
IMPORT SENSE I.V.A
IMPORT AMB I.V.A
26-11-09
Informatització de l’Ajuntament amb la creació de l’oficina virtual, incloent la contractació d’un expert informàtic. (Blog,17-11-2009)
191.097,85
221.673,50
18-01-10
Construcció d’una nau al polígon industrial per guardar material municipal. 
294.637,67
341.779,70
18-01-10
Neteja i conservació de les masses forestals en Muntanya U:P núm. 126, denominat "La Garrofera" en el terme municipal de Guadassuar.(Blog,9-03-2009)
77.871,55
90.331.00
18-01-10
Pintar el col·legi Balmes, la part del carrer Pare Efrén.
10.480,00
12.156,80

TOTAL
574.087,07
665.941,00
No se si els grups de l’oposició han presentat altres iniciatives, o veient com de les anteriors no es van tindre cap en compte hagen optat esta vegada per no presentar-les.
El nostre ajuntament ha dedicat una part important per a adaptar el material informàtic. Tindrem la confiança que amb esta modernització vaja inclosa una pàgina web que done informació i cobrisca els servicis dels veïns. Per a això la Diputació té el SERTIC (Pla Provincial de Servicis Informàtics), fa pocs dies ha donat ajuda tecnològica gratuïta a huit municipis. El diputat José Manuel Haro diu: "Permet a les entitats locals millorar la seua gestió interna i, sobretot, els servicis que oferixen als ciutadans, modernitzant-los i actualitzant-los constantment". A veure si ens estalviem algun euro.
La partida més important se’n va per a la construcció d’una nau al polígon industrial per guardar material municipal. Quina serà la forma de elegir l’empresa constructora?. Quin destí se li donarà al magatzem de la Gran Via?.
Per fi van a dedicar una partida del 13,5% del total de la subvenció a donar treball als parats, netejant la Garrofera. Quantitat que es va a quedar molt baixa pel fet que ja ha acabat la temporada de la taronja.
Confiem en la neteja del procés de selecció dels aturats, atés que no hi ha cap borsa de treball en el nostre ajuntament. De totes formes aquestes propostes demostren tindre més seny que les anteriors.

dissabte, 23 de gener de 2010

SANT VICENT DE LA RODA - FIRA

Ahir vam gaudir d’un dia esplèndid per a celebrar la festa del nostre patró: Sant Vicent de la Roda. Per tant es van poder celebrar tots els actes oficials previstos en el programa: cercavila, missa, mascletà, processó, castell de focs artificials.
                     
 Fora de programa els veïns/es de Guadassuar van a un esmorzar que s’enllaça amb el menjar i després a pujar a la Fira.
                    
Desitjaríem que el bon temps es mantinguera però les previsions amenacen pluja i fred. No obstant no vos desanimeu i veniu a la Fira. Ah, això si!, amb diners.
             
 El meu amic Casimir, que viu a Vilafranca del Penedés, feia trenta i escaig anys que no anava a la festa del seu poble Benigánim el dia 21 la Beata Inés, i el 22 em va donar l’alegria de compartir amb mi el dia de Sant Vicent a Guadassuar.

divendres, 22 de gener de 2010

LA REPARTICIÓ DE LA CARN

SANT VICENT DE LA RODA, PATRÓ DE GUADASSUAR, LA FIRA I LA REPARTICIÓ DE LA CARN. De les nostres festes d’hivern explicaré amb les mínimes paraules la tradicional "Repartició de la Carn":
            
El dia anterior a la festa del patró, perquè tots els guadassuarenses pogueren celebrar-ho almenys dinant, els festers acompanyats per les autoritats i poble en general, repartien els aliments necessaris per a confeccionar l’olla i un poc més, a les famílies més necessitades. Posteriorment es portaven al domicili el dia anterior, convertint l’acte de la Repartició de la Carn, en una cavalcada festiva en la qual participa tot el poble i visitants, en ella els festers distribuïxen les pastes dolces típiques de l’ocasió i de beguda mistela.
             

Ahir l’Asociaciación "Amics de la Repartició de la Carn" , el president i la resta de membres, van fer per segon any consecutiu, la seua presència i participació, gaudint de les simpaties del públic i de molta gent que ens va demanar que els apuntàrem. A poc a poc anirem consolidant-nos. Animar-vos l’any que ve!.
Com a novetat, la presentació per primera vegada dels balladors/es locals del "Bolero de Guadassuar".

      
El president del CVC, D. Santiago Grisolía, va fer el pregó de les festes. Posteriorment el Sr.alcalde va obrir la Fira i l’Exposició.
                 
                                                          
Un grup reduït de veïns es van veure sorpresos quan a l’arribar a l’inici del  carrer de la sala multiusos, una vegada van passar els festers i autoritats, es va acordonar el carrer pels membres uniformats de protecció civil, i no se’ls va permetre l’accés a l’acte de la inauguració de l’exposició. Veient que ningú els feia cas de les seues protestes i retraient l’actitud de qui havia donat semblant orde, la majoria de veïns sentint-se discriminats van optar per abandonar l’acte.

dimecres, 20 de gener de 2010

SEMPRE... EN VALENCIÀ!

Vull copiar en la seua totalitat l’article aparegut en el diari Levante, l’autor del qual és Josep Lluís Bausset, el professor de l’Alcúdia, que emmagatzema quasi cent anys d’experiència i saviesa. I de l’aigua en parlarem un altre dia.

Aigua, sí; i la llengua?
«De l’Aigua sí que (demagògicament) en fa propaganda el nostre President! Peró el valència no li interessa gens en absolut al President Camps.»

«Agua es de todos».
 Aquestes són les paraules del President Camps per reivindicar, una vegada més l’aigua de l’Ebre. També la de la Manxa i la seua amiga la Sra. De Cospedal? Ho deia en el missatge de final d’any: «el agua es de todos, no hay fronteras, y no hay divisiones». Així, en castellà!! Quan utilitzarà sempre el valencià el nostre President? I després parla de defendre la nostra llengua!! Qui s’ho creu això?
Pel que fa a l’aigua de l’Ebre, quan li convé, el Sr. Camps esborra les fronteres. Quan no fi convé, troba muralles, fronteres i divisions al riu Ebre! Curiosament demana l’aigua d’aquest  riu, defensant que és de «todos», però veu fronteres al riu Ebre pel que fa a la llengua.
Com ens agradaria als valencians escoltar al President Camps, que «no hay fronteras y no hay divisiones» pel que fa a la llengua que compartim els qui vivim a una part i a l’altra de l’Ebre! Estem convençuts que ja ho sap això el Sr. Camps! Per això, tota la comèdia que fa (tot el drama, més aviat!) respecte a les diferències amb la llengua, encara és més greu! Perquè sabent com sap de la unitat de la llengua, juga amb els sentiments dels valencians, manipulant descaradament una qüestió científica, acceptada per totes les Universitats del món.
Quina poca talla moral que té aquest President nostre! Quina diferència tan gran respecte al Lehendakari Patxi López! El Sr. López (tot i que no és sant de la meua devoció) deia que l’euskera: «no té amo ni ideologia… perquè és un fet patrimonial, i un vincle cultural entre les dues comunitats»(Euskadi i Navarra) Per això assegurava la difusió dels dos canals de la televisió basca a Navarra. Encara afirmava: «l’Euskera és un dels vincles especials que uneix les dues comunitats». I ací, el President Camps prohibint vore TV3 (com un altre Chávez veneçolà!) posant dificultats a l’Escola Valenciana o l’Intersidical Valenciana, posant traves als instituts amb línies en valencià o negant els títols de filologia catalana, amb una sanitat de pena i amb una llei de dependència que no aplica!
Deu ser que tot això és una qüestió sense importància per al President Camps! Segurament deu estar més preocupat pels vestits que ha de lluir a les Fòrmules 1 o a les Copes d’Amèrica! La llengua, per a què? De l’aigua sí que (demagògicament) en fa propaganda el nostre President! Però el valencià no l’interessa gens en absolut al President Camps. Quina pena que fa!

TERCERA I ÚLTIMA CONVOCATÒRIA

Com a secretari de l’associació "Amics de la Repartició de la Carn", i en nom del president Enrique Villalba Pérez, convoque a tots els veïns/es del Guadassuar a assistir demà, dia 21 a les 15:00h en la Plza. Reginaldo Barberá i acompanyar en la cavalcada als festers de Sant Vicent al tradicional i més important acte de les festes com és la "Repartició de la Carn".

EL FI D'UN ABSURD

EL CONSELL ANUL·LA EL PAI DE 6000 CASES DE GUADASSUAR

Este tema ja no el vaig a comentar, perquè l’hem tractat en diverses ocasions en este blog ( 30-12-2008, 12-01-2009, 1-05-2009, 27-10-2009). La meua opinió és de sobra coneguda i vos remet al meu escrit publicat el 26 de desembre del 2008 (encara que la data real és del 30-04-07) amb el títol: UN FALS URBANISME A GUADASSUAR. Pareix escrit hui i no té deixalla. En esta ocasió només demane, per la gravetat de l’assumpte, a qui corresponga que "S’ASSUMISQUEN RESPONSABILITATS"
Teresa Joan mompó – Alzira Levante Digital
El PAI dels camps de golf de Guadassuar no ha pogut amb els handicap de la legislació urbanística i la crisi de la construcció. La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda ha acabat per rematar este projecte, que encara no havia alçat el vol a pesar que porta rodant més de quatre anys.
Un informe de la Direcció General d’Ordenació del Territori ha obligat a modificar el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Guadassuar i a eliminar d’este el sector SUZR-4 golf, que preveia la reclassificació de 2,5 milions de metres quadrats en la zona del Molí Pinet i del Pi Redó per a desenrotllar un Programa d’actuació integrada (PAI) per a la construcció de 6.000 vivendes, dos camps de golf, dos hotels i un palau de congressos.
Segons la conselleria, la tipologia que proposa este PAI és contrària al model de ciutat compacta establit en la Llei d’ordenació del territori i protecció del paisatge i en el Reglament d’ordenació i gestió territorial. Sorprén esta decisió després que la mateixa conselleria, aprovara a l’abril del 2007 (just abans de les últimes eleccions municipals, en les que el PP va passar de 6 a 8 regidors) el document de Concert previ del PGOU, que ja preveia este PAI.
La conselleria considera ara que el model urbanístic proposat per l’Ajuntament de Guadassuar suposa "un creixement excessiu del municipi a curt i mitjà termini".

diumenge, 17 de gener de 2010

SANT ANTONI - GOSPEL FACTORY

Anit, segons l’horari previst, en el pavelló municipal, amb una temperatura agradable, calcule uns 1000 assistents al concert de GOSPEL FACTORY.
          
        
Abans de l’actuació es van presentar els festers en l’escenari i el president en nom de tots ells, va agrair a tota la gent el suport rebut.
                       
      

Este matí en la Plaça Major, s’ha celebrat Sant Antoni amb la tradicional Benedicció dels Animals, ni som tots els que estaven, ni estaven tots els que són. Molta gent, i impensable nombre i varietat d’animals. Ací va una mostra:                                                                   
           

dissabte, 16 de gener de 2010

GUADASSUAR EN FIRA


                        
     
 
                         
 Comença la Setmana de Fira. El programa d’actes de forma reduïda és el següent:
16 de gener dissabte
- a les 12:00h. Inauguració de l’Avinguda dels Festers de Sant Vicent
- a les 20:00h. En el pavelló municipal concert extraordinari de "Gospel Factory".
- a les 22:00h. Sopar de Gala, presentació en societat dels festers de Sant Vicent.

21 de gener dijous
- a les 15:00h. Concentració a la plaça P. Estanislao
Com a secretari de la "Associació d’Amics de la Repartició de la Carn" i en nom del president Enrique Villalba Pérez, faig la segona crida perquè tots els veïns/s’acudisquen a acompanyar a l’acte més important de les nostres festes.
- a les 15.30 Repartició de la Carn.
Acabada la mateixa inauguració de la Fira a càrrec de D. Santiago Grisolía. Inauguració de l’exposició: Herència d’una Festa.

Dia 22 de gener, divendres. FESTIVITAT DE SANT VICENT MÀRTIR
- a les 8:00h. Llançament de 18 salves.
- a les 9:00h. Cercavila de dolçainers i tabaleters.
- a les 9:30h. Cercavila de la banda Unió Musical Sta. Cecilia.
- a les 12:00h. Missa solemne.
- a les 13:00h. Monumental Mascletà.
- a les 20:00h. Solemne Processó.
A continuació Castell de Focs Artificials.

contador de visites