diumenge, 30 de gener de 2011

¿" AJO Y AGUA" ?

Durant la present setmana uns 90 veïns de Guadassuar hem anat rebent una notificació de la secretaria de l'Ajuntament. Motiu: els recursos interposats pels esmentats veïns contra els rebuts de subministraments d'aigua potable. Per descomptat no estàvem conformes que se'ns cobraren unes tarifes d'aigua que prèviament no estigueren aprovades pel Ple i a més sabent que el jutge ha dictat sentència contra la tramitació en la qual es concedia la gestió de l'aigua a l'empresa Aquagest Levante S.A.
La qüestió és que se'ns comunica que el Sr. alcalde per resolució número 22 del 21-12-2010, vist l'informe d'al·legacions d'Aquagest, l'informe jurídic... en exercici de la funcions que li atribuïx la legislació vigent RESOL:
Primer.- La inadmissió a tràmit dels recursos presentats fora de termini establit legalment.
Segon.- Desestimar els recursos interposats dins de termini per no tindre fonamentació jurídica i per ser d'acord amb dret l'objecte de recurs.
I em pregunte quina és eixa fonamentació jurídica?.
Es pot en el termini d'un mes recurs de reposició davant de l'alcalde. És a dir que quedarem igual.
Llavors podem presentar en dos mesos Contenciós Administratiu davant del tribunal Superior de Justícia. El podríem fer si l'Ajuntament ens el pagara de la mateixa manera que se'l pagaria a l'alcalde. En resum crec que: "AJO I AIGUA".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites