dimecres, 26 de juny de 2013

NO AL MACROABOCADOR DE GUADASSUAR

L’Abocador a Guadassuar afectaria negativament a les infraestructures de conducció i distribució de regadius existents
La permeabilitat dels terrenys en la zona és molt superior a la màxima permesa per la normativa vigent
L’Abocador incompleix el règim de distància mínima de 250 metres que ha de tenir respecte del Canal Principal de la Sèquia Reial.

L’Abocador afectaria negativament a les infraestructures de conducció i distribució de regadius existents al costat de la instal·lació projectada. 

Es fa constar que té a poca metres la conducció de la xarxa “en alta” que transporta un enorme cabal d’aigua a gran pressió, la xarxa de transport que està al costat i la conducció de distribució de tot un sector que rega uns 150.000 m2 de terres de cultiu, que hauria de ser totalment reconstruït.

El projecte presentat pel Consorci per a l’Abocador, textualment “carece de un exhaustivo análisis  de las posibles afecciones hidrogeológicas en las áreas circundantes”

Segons les dades dels estudis realitzats per l’empresa pública GIRSA (propietat majoritàriament de la Diputació de València), la permeabilitat dels terrenys en la zona és molt superior a la màxima permesa per la normativa vigent.

En eixe sentit es diu que “una posible fuga de lixiviados del vaso del vertedero proyectado, al encontrarse en gran parte por debajo del nivel piezométrico regional, accedería directamente a las aguas subterráneas, por lo que la contaminación sería directa sobre el acuífero. En virtud de lo expuesto, se concluye que los terrenos donde se ubica el vertedero no son aptos ni geológica ni hidrogeológicamente para las instalaciones previstas y que además incumple varias de las restricciones y limitaciones para la ubicación de un vertedero reflejadas en el Real decreto 1481/2001”

Segons les referències que té la Sèquia Reial en els “pous de sequera” dels què és propietària, ubicats en les immediacions de la zona, el nivell de la capa freàtica (piezomètric) està “permanentemente a 25 metros aproximadamente por encima de la cota del fondo del vaso del vertedero previsto. Por tanto en ningún caso cumple con la Legislación vigente, con el peligro de contaminación que eso conlleva”.
Existeix un risc ambiental evident davant un possible trencament de la basa de lixiviats, o inundació o desbordament del clot de l’Abocador, en casos de fortes pluges o trencament de les conduccions d’aigua a pressió existents a pocs metres.
Es fa constar que el trencament de la basa de lixiviats projectada “podria producir un vertido contaminante en grandes volúmenes ...” i que “una hipotética rotura de las conducciones de la Acequia Real del Júcar podría producir la inundación y desborde de la balsa de lixiviados y del vaso del vertedero...” en ambdós casos amb greu perill de contaminació a l’Albufera de València i als Ullals del Riu Verd, que estan sotmesos als màxims nivells de protecció com a zona humida i LIC.

Este document es va presentar en l’assemblea del Consorci de Residus que es va celebrar en el nostre poble i el president del qual és l’alcalde de Guadassuar el 25-06-2013. Mentres s’estava celebrant una concentració en contra del macroabocador que va tindre escassíssims assistents. El poble no s’implica en este problema, tant de bo no siga tard.

2 comentaris:

  1. El poble no se implica manifestant-se per que si al final no se fa, ens costara pagar el deute de 8 milions. De totes maneres al final crec que el pagarem ben pagat, se faça o no...
    si, deprés possiblement siga massa tard, si, ara ja ho és..
    tenim lo que volem

    ResponElimina
  2. Vaig aprofitar per a saludar i parlar amb el Director Territorial d’Urbanisme, Medi Ambient... com és natural ell em posava tots els “pros” en favor del macroabocador i jo li rebatia amb tots els “contra”. El final de la conversació va ser quan em va dir que si teníem la Planta i el macroabocador era perquè Guadassuar el volíem, atés que lliure i democràticament teníem un alcalde que representava a tot el poble i decidia per ell. Punt final.

    ResponElimina

contador de visites