dilluns, 18 de novembre de 2013

DESOCUPACIÓ OCTUBRE A GUADASSUAR

DADES COMPARADES DE LA DESOCUPACIÓ 2012-2013


TOTAL
HOMES
DONES
AGRIC
INDUS
CONSTR
SERVEIS
SAA
GENER 12
438
243
195
66
86
78
188
28
FEBRER 12
463
254
209
77
86
73
199
28
MARÇ 12                     
479
264
215
76
85
79
204
35
ABRIL 12
492
272
220
76
88
75
219
34
MAIG 12
493
257
236
64
82
73
225
49
JUNY 12
471
247
224
65
78
69
221
38
JULIOL 12
512
269
243
68
79
74
258
33
AGOST 12
509
272
237
65
81
77
255
31
SETEMBRE 12
375
178
197
32
61
59
202
21
GENER 13
422
202
220
63
76
61
198
24
FEBRER 13
439
218
221
65
82
57
210
25
MARÇ 13
453
225
228
62
84
65
217
25
ABRIL 13
479
242
237
73
83
68
231
24
MAIG 13
514
259
255
80
82
64
239
49
JUNY 13
500
249
251
81
80
62
247
30
JULIOL 13
511
250
261
69
75
65
271
31
AGOST 13
504
261
243
64
79
67
269
25
SETEMBRE 13
352
151
201
28
57
44
201
22

Un diagrama perquè no t’enganyen amb les xifres del desocupació (una miqueta llarg però, aclaridor)
28 d’octubre de 201313:14
Les dades intrèpides per l’Enquesta de Població Activa revelen que la desocupació ha disminuït el tercer trimestre de 2013 (juliol, agost i setembre). Quan llegim o escoltem una comunicació així, instantàniament pensem que és una bona notícia. Però la veritat és que la desocupació pot descendir per molts motius, i això no sempre respon a causes de què podem alegrar-nos. Per a comprendre fàcilment les formes per les quals la desocupació pot descendir (o augmentar) i així poder saber si hi ha motius d’alegria o no, presentem un diagrama senzill que ens permet abordar la problemàtica d’una forma ràpida i senzilla.
Amb el següent requadro blau es representa tota la població resident en el territori espanyol.
POBLACIÓ TOTAL
46.704.314 PERSONES
Ara diferenciarem la població que està en edat de treballar amb la que no està en edat de treballar (menors de 16 anys i majors de 64 anys).
MENORS DE 16 ANYS
8.621.256
POBLACIÓ EN EDAT DE
TREBALLAR
30.004.030
MAJORS DE 64 ANYS
8.079.028
A continuació, dins de la població que està en edat de treballar cal distingir entre aquells que estan inactius (estudiants, treballadors de la llar, prejubilats i incapacitats) d’aquells que estan actius.
MENORS DE 16 ANYS
8.621.256
POBLACIÓ INACTIVA
7.275.646
POBLACIÓ ACTIVA
22.728.384
MAJORS DE 64 ANYS
8.079.028
Finalment, dividim la població activa entre ocupats i desempleats.
MENORS DE 16 ANYS
8.621.256
POBLACIÓ INACTIVA
7.275.646
PARATS
5.904.946
POBLACIÓ OCUPADA
16.823.438
MAJORS DE 64 ANYS
8.079.028
Doncs bé, ja tenim ben ubicat el segment de població que ens interessa: els parats (franja taronja). Este col·lectiu pot disminuir, però en eixe cas les persones que deixen d’estar parades abandonen la franja taronja del nostre diagrama per a passar a un altre espai. Ens trobem amb 4 possibilitats:
1.     Si es traslladen al requadro roig (població ocupada) llavors és que s’estan creant llocs de treball, perquè un parat deixa d’estar-ho perquè comença a treballar.
2.     Si es traslladen al requadro rosa (població inactiva) llavors no s’estan creant llocs de treball. L’antic parat pot haver decidit iniciar uns estudis, pot haver tingut un accident que li ha deixat incapacitat per a treballar, pot haver decidit dedicar-se a les labors de la llar, o pot haver-se prejubilat. I a pesar que no es creen nous llocs de treball, la desocupació (i la taxa de desocupació) disminuïx.
3.     Si es traslladen al requadro blau de la dreta (és a dir, si es jubilen) tampoc es creen nous llocs de treball, però el número de parats disminuïx.
4.     L’última possibilitat és que les persones que abandonen el requadro taronja ho facen perquè muiren o perquè es muden a un altre país –ja siga per a estudiar o per a treballar– i per tant desapareixen del diagrama. En este cas el nombre de desempleats disminuïx, encara que òbviament açò no suposa creació de llocs de treball a Espanya.
Com es pot comprovar, l’única possibilitat que pot considerar-se verdaderament positiva és la primera: quan una parat deixa d’estar-ho perquè comença a treballar. Les altres tres possibilitats reduïxen el nombre de desempleats però sense que per això s’estiguen creant nous llocs de treball.
Veurem què ha passat en este tercer trimestre de 2013 (juliol, agost i setembre) atenent al diagrama: la franja taronja (la població desempleada) s’ha reduït en 72.800 persones, de les quals 39.500 van passar a la franja roja (i per tant van passar a treballar) i 33.300 van abandonar el diagrama, van passar a la franja rosa o van acabar en la franja blava de la dreta (en altres paraules: van morir, es van mudar a un altre país, es van jubilar, es van prejubilar, van iniciar nous estudis, es van dedicar a les labors de la llar o van patir alguna incapacitat per a treballar).
Estes dades no pareixen roïns si s’oblida que estem parlant dels tres mesos de l’any que millors resultats oferixen en termes d’ocupació en tot l’any, a causa de les vacacions d’estiu. De fet, tota l’ocupació creada (tot el que augmenta la franja roja) ha sigut en el sector servicis i de caràcter temporal, la qual cosa demostra que és a causa del període vacacional.
Si ampliem l’horitzó i passem a considerar els nou primers mesos d’enguany (i per tant combinem períodes bons amb períodes roïns) les dades no presenten cap dubte: la situació és molt negativa. Des de gener a setembre la franja taronja (desocupats) s’ha reduït en 61.000 persones. Açò, que podria paréixer una dada positiva, és un fenomen nefast quan es comprova que el desplaçament no ha sigut en absolut cap a la franja roja (ocupats), sinó en la seua totalitat cap a les altres tres possibilitats (fora del diagrama, franja rosa, i franja blava de la dreta). Però per si açò fora poc, resulta que durant el mateix espai de temps, la franja roja també ha disminuït en 134.000 persones. I, òbviament, el moviment no ha sigut cap a la franja taronja, sinó cap a fora del diagrama, cap a la zona rosa, o a la blava de la dreta.
Realitzar este tipus de lectures en realitat no és gens difícil. El que ocorre és que en els Mitjans de comunicació convencionals se solen presentar totes les dades en brut, sense acompanyar-los de lectures que tracten d’articular tots els elements para d’esta manera facilitar la comprensió de la realitat. No hi ha dubte que hi ha interessos en què no quede molt clar si la desocupació s’ha reduït per la creació de llocs de treball o per qualsevol altre motiu. Per tot això, sempre és recomanable plantar-se davant de totes eixes dades amb este diagrama en la mà. D’esta manera, almenys, li estarem posant més difícil als comunicadors corresponents el seu intent per confondre’ns i desorientar-nos

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites