dijous, 5 de desembre de 2013

6 DE DESEMBRE "LA CONSTITUCIÓ"

Juan Tortosa 05 des 2013
On estigues trobes el que buscares "SOM TOTS PERSONES IGUALS"
A més de tancar en fals una ruïnosa etapa que va donar a ser anomenada Transició“, els pols de la qual han acabat portant estos fangs, la Constitució que complix ara 35 anys ha sigut un verdader fiasco.
A estes altures, no entenc a què ve tant soroll per a canviar una norma que ningú complix. Només s’explica acudint a la vella dita que defén que sense l’existència de la norma no hi ha el plaer de la transgressió. Es coneix que xafar, ignorar i incomplir els 169 articles vigents els sap ja a poc després d’haver-los ultratjat, els mateixos que la van consensuar, legislatura rere legislatura des de 1978. Necessiten canviar lleis per a, una vegada canviades, experimentar el sacrosant plaer de no fer-li ni puto cas al que legisla.
Com han fet amb el text vigent, del que em vaig a permetre a continuació posar només 15 exemples:
1. “Tots tenen dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap cas, puguen ser sotmesos a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants” (article 15)
2.” Cap confessió religiosa tindrà caràcter estatal” (art.16)
3. “La detenció preventiva no podrà durar més del temps estrictament necessari” (art. 17)
4. “Es garantix el secret de les comunicacions” (art. 18)
5. “Es reconeixen i protegixen els drets a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions per mitjà de la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció” (art. 20)
6. “Totes les persones tenen dret a obtindre la tutela efectiva dels jutges i tribunals sense que, en cap cas, puga produir-se indefensió” (art.24)
7. “Tots tenen dret a l’educació. Se reconeix la llibertat d’ensenyança” (art. 27)
8. “Tots contribuiran al sosteniment dels gastos públics d’acord amb la seua capacitat econòmica per mitjà d’un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat” (art.31)
9. “Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball” (art. 35)
10.”Els poders públics realitzaran una política orientada al plena ocupació” (art.40)
11.” Els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans que garantisca l’assistència i prestacions socials suficients davant de situacions de necessitat” (art. 41)
12. “L’Estat vetlarà especialment per la salvaguarda dels drets econòmics i socials dels treballadors espanyols en l’estranger i orientarà la seua política cap al seu retorn” (art. 42)
13. “Els poders públics promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la que tots tenen dret” (art. 44)
14. “Tots els espanyols tenen dret a disfrutar d’una vivenda digna i adequada. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per a fer efectiu este dret” (art. 47)
15.” Els poders públics garantiran, per mitjà de pensions adequades i periòdicament actualizades, la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat.” (art. 50)
Pararé ja, que em pareix que per hui és prou. 15 cites per a obrir boca i ací l’enllaç per a qui es vullga il·lustrar a fons i constatar la descarada d’estos vocacionals del robatori i la mentida que ara proposar modificar la norma perquè tot seguisca igual.

Els que no s’hagen molestat mai a obrir un exemplar de la Constitució poden pensar que exagere. Doncs no, volguts, podeu comprovar-ho vosaltres mateixos. Als que vos agraden els relats de ciència-ficció vos va a encantar. I no vos dic res als que vullgueu oblidar per una estona vostres penes: millor que moltes revistes d’humor.
JO QUE PENSAVA... NO ESTÀ MALAMENT I REFLEXIONAR UN POC!!!!
Està mes que clar el desarrelament entre la ciutadania i els polítics. Perquè?, perquè se suposa que els polítics els votem perquè ens solucionen els problemes que ocorren en la nostra societat i d’eixa manera facilitar-nos la vida. Però esta gentola pareix que últimament estan fent tot al contrari, ja no saben que més fer per a complicar la vida a totes les persones. Bo, a tots no, alguns estan aconseguint els seus propòsits: viure oprimint als altres, s’estan enriquint ells i pareix que de moment no estan saciats, ens dóna por preguntar què més poden fer. Per tant ja ni ens sorprenen, tots els dies trauen nous decrets, noves ordes, noves lleis, perquè els pobres siguen més pobres i els rics més rics. I fins quant durarà? Fins que a estos corruptes que treballen per a ells i no per a la ciutadania els tirem al carrer amb els nostres vots i els jutges es cansen de que els legislen unes lleis injustes les recuren i no les apliquen. Prou ja d’opressió i aferrissar-se amb la gent treballadora i honrada. No ens creiem res d’esta crisi, que només ha fet més rics als rics i més pobres a la resta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites