dimarts, 3 de novembre de 2015

ALGUNS TEMES VAN ACLARINT-SE?

LA VEU del PV
Ajuntament de lAlcúdia - Dilluns, 2.11.2015 
La ubicació del macroabocador de Guadassuar no figurava entre les seleccionades com a idònia pels estudis tècnics

Els últims informes exclouen una part del macroabocador previst i obliguen a fer més estudis en la resta de la zona

La Generalitat hauria de prescindir d’un abocador situat al costat mateix de la Sèquia Reial del Xúquer les aigües de la qual alimenten l’Albufera
Els ajuntaments de l’Alcúdia, Benimodo i Massalavés aproven una moció per desestimar la ubicació i la traslladen al Consorci
Després de 4 anys plens d’irregularitats els dubtes sobre la ubicació de l’abocador de residus de Guadassuar no han fet més que augmentar. De fet si al principi ja es va excloure la meitat de la superfície estudiada, ara l’Institut Geològic i Miner exclou un altra zona del projecte per l’elevada permeabilitat dels terrenys i obliga a l’empresa a efectuar tres nous sondejos per a confirmar que la resta de la zona és vàlida. No es d’estranyar quan els mateixos estudis reconeixen que la piezometria se situa a 10 metres de profunditat i l’abocador vol excavar fins a 30 metres de fondària.
La sorpresa va ser majúscula quan el passat mes de setembre representants dels ajuntaments afectats, la Plataforma cívica i Xúquer Viu s’entrevistaren amb la Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. En el moment en el que es demanà que es realitzaren nous estudis tècnics per buscar llocs idonis –que no afectaren a masses d’aigua, als aqüífers o a espais protegits- el tècnic present va dir que ja es feren eixos estudis en el seu moment i que la ubicació de Guadassuar no figurava entre ells.
Aquest fet confirma el que sempre s’havia pensat, que la decisió d’ubicar l’abocador en Guadassuar era arbitrària i responia a l’interès de situar-lo en aquest lloc. Cal dir a aquest respecte que mig any abans de que els estudis descartaren la ubicació anterior de Tous, ja s’havien efectuat sondejos als terrenys de Guadassuar, sense saber qui els encarregà i qui els pagà, però curiosament coincidint en el temps amb la decisió d’augmentar el 250% el cànon que cobraria la població a la que anara l’abocador, passant de 1’2 euros per tona –que indicava el Pla Zonal- a 3 euros.
Un abocador que es troba a 5 km del nucli urbà de Guadassuar, però a 1’5 km de Massalavés, l’Alcúdia o Benimodo. Per aquest motiu aquestes poblacions han aprovat una moció en les que es torna a demanar que es descarte definitivament la ubicació del macroabocador proposat.
Un abocador -de 120.000 m2 de superfície i més de 2 milions de m3 de capacitat- que estaria situat al mateix costat de la Sèquia Reial, a tan sols 5 metres. Qualsevol filtració o vessament, directe o indirecte, de lixiviats o d'aigües pluvials mesclades amb lixiviats contaminaria la Sèquia Reial arribant a l'Albufera de València.
La zona en la que se situaria és una zona de vulnerabilitat alta d'aqüífers segons la cartografia de riscs de la Generalitat Valenciana, tal i com reconeix el mateix informe de l'assessoria tècnica.
Estaria situat a poc més d'un quilòmetre dels Ullals del Riu Verd, manantial natural de gran importància, protegit com a zona LIC (Lloc d'Interès Comunitari) que forma part del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.
En tota la documentació i legislació es diu que ha de tindre's en compte les distàncies entre el límit de l'abocador i les vies fluvials, masses d'aigua i altres zones agrícoles, però sembla que el projecte ignora que la Sèquia Reial està al costat de la instal·lació. De fet en la pàgina 30 de l'Informe Tècnic es diu que la ubicació de l'abocador ha de tindre en compte la distància amb vies fluvials i masses d'aigua. Però en la pàgina 31 es diu que "no es detecten masses d'aigua ubicades prop de les instal·lacions", el que no deixa de ser sorprenent.L’empresa diu que la Sèquia Reial del Xúquer no es pot considerar com una massa d’aigua.
Açò és informar als veïns/es de temes importants. S’hauria d’esbrinar: Qui va manar els sondejos, qui els va pagar i perquè es va canviar el preu de la tona?. Si està reflectit en algun document escrit o són pactes orals amb promeses?. Així com també les promeses d’ocupació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites