dijous, 5 de febrer de 2015

L'HERÈNCIA (I)


LA VEU DEL PAIS VALENCIÀ
Dimecres, 4 de febrer Medi Ambient
Ambdues organitzacions han exigit la suspensió del procediment de licitació i adjudicació de la planta ja que no hi ha constància que el projecte haja sigut sotmés al preceptiu tràmit d'informació pública ni avaluació ambiental
Preguntes a la Conselleria i al Consorci
Tant Xúquer Viu com Ecologistes en Acció s'han dirigit al director general de Qualitat Ambiental de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i al president del Consorci de Residus i alcalde de Guadassuar formulant-los les següents preguntes:
Primera: S'ha sotmés al preceptiu tràmit d'informació pública l'avantprojecte i l'estudi de viabilitat de la instal·lació 1 prevista en el Projecte de Gestió?
Segona: Es sotmetrà a avaluació ambiental aquest projecte d'instal·lació 1 de tractament de residus domèstics, fracció orgànica?
Tercera: No caldria atorgar l'Autorització Ambiental Integrada a la nova instal·lació 1?
Antecedents
En el comunicat de premsa de Xúquer Viu i Ecologistes en Acció recorden que el passat  21 de juliol el Consorci de Residus Ribera-Valldigna va aprovar el Pla de Gestió del complex de residus de Guadassuar. En aquest pla de gestió s'optà per configurar una nova instal·lació de tractament de la matèria orgànica, és a dir, per substituir l'actual Planta de Residus per una nova instal·lació (instal·lació 1), que se sumaria a la nova Planta de tractament de voluminosos (instal·lació 2) i al macroabocador de residus (instal·lació 3).
Aquesta nova instal·lació estaria composta per les fases de fermentació, maduració, compostatge i afinament, fases que són les que formen part de l'actual planta de residus. “És a dir, en el Pla de Gestió aprovat pel Consorci en juliol de 2014 es descarta l'opció inicial de remodelar les antigues instal·lacions existents en l'anomenada "instal·lació 1", ja que, per la seua antiguitat, es considera que es troben en un estat avançat d'obsolescència i no serien aptes per a l'acompliment dels objectius establerts i s'opta per la construcció d'una nova planta de tractament, amb enderroc de totes les edificacions existents a l'antiga Planta de Tractament de Residus (instal·lació 1), encara que reutilitzant algunes parts de la maquinària de la vella instal·lació que es remodelen”, sostenen Xúquer Viu i Ecologistes en Acció.
Per acabar de complicar més legalment i ambientalment les infraccions legals que sembla que s'han comés en aquest cas, l'esmentat Consorci va acordar el passat dia 20 de gener el procediment per a la licitació del contracte de concessió d'obra pública per a la referida nova instal·lació 1, tot això sense que semble que s'han donat compliment als requisits legals abans esmentats”, conclou la nota de denuncia.
Esta és l’herència, donat que no es torna a presentar en les pròximes eleccions, que ens vol deixar molt de pressa el Sr. Alcalde de Guadassuar. Afig com a pretext que açò suposarà la riquesa del futur de Guadassuar. Riquesa que no vol cap altre alcalde. Ningú li ha obligat a ubicar en el seu terme municipal estes instal·lacions. Ell a soles s’ha ficat en un embolic que cap veí comprén. Per què serà?. Hi ha interessos ocults?
A propòsit, ja tenen aigua suficient per a les noves instal·lacions i treballadors o es l’han de portar amb la cuba municipal gratuïtament?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites