divendres, 1 de maig de 2015

"TRAMPOSOS"

La Junta Electoral ordena la retirada del "Butlletí d'Iinformació Municipal" de Guadassuar
Després de la petició formulada per les formacions PSOE i Bloc-Inciativa-Verd: Compromís
ACORD PRESIDENTA SRA. ORQUIN SEGURA.- En la ciutat d’Alzira. Donat comte; els anteriors escrits presentats per Fernando Pascual Moscardo i Jordi Sánchez Palacios representants acreditats davant d’esta JUTGE de les formacions PSOE i Bloc-Inciativa-Verd: Compromís, adjuntant el primer original d’una revista repartida a domicili en el municipi de Guadassuar amb el títol “BALANÇ DE GESTIÓ 2011-2015” “DONEM COMPTES AL POBLE” i el segon una còpia de la caràtula, és procedent acordar  en base el que disposa l’article 50.2 de la LOREG, doctrina del Tribunal Suprem respecte d’això, així com de la Instrucció 2/2011 de 24 de Març de 2011, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l’art.50 de la LOREG en relació a l’objecte i els límits de les campanyes institucionals i dels actes d’inauguració realitzats pels poders públics en període electoral, que la revista aportada constituïx una al·lusió directa a les realitzacions o èxits obtinguts per l’Ajuntament de GUADASSUAR, havent-se utilitzat imatges i expressions anàlogues a les utilitzades pel partit que governa en les seues campanyes electorals, la qual cosa equival que s’ha produït una vulneració de l’art. 50.2 de la LOREG, ja que, en període electoral està prohibida la realització de campanya institucional que continga connotacions electoralistes, o que supose una vulneració dels principis d’objectivitat, transparència i igualtat entre els actes electorals. Assentat allò que s’ha acabat d’exposar és procedent ORDENAR el cessament immediat de la distribució del “Butlletí d'Iinformació Municipal” de març de 2015 del Partit Popular de Guadassuar,  i la retirada de tots els exemplars que siga possible, notificant-se el present  a l’Ajuntament de GUADASSUAR, al Partit Popular, així com a les formacions denunciants,  amb requeriment expresse al Partit Popular de Guadassuar,  perquè informe sobre el compliment d’este acord com més prompte millor.
Així ho acorda, mana i firma la Sra. Presidenta, de la qual cosa done fe.
RIBERAEXPRÉSS.ES 1-05-2015
El PSOE de Guadassuar denuncia la publicació d’un butlletí municipal “electoralista”
Els socialistes de Guadassuar hem portat a la Junta Electoral de Zona el repartiment de la publicació d’un Butlletí Municipal electoralista del Partit Popular local. En aquest s’utilitza el nom de l’Ajuntament de Guadassuar per a fer-se propaganda electoral, i tractar de vendre la seua nefasta gestió amagada baix projectes inacabats o inclús sense començar.
Quaranta-sis fulles a tot color on en nom de l’Ajuntament tracten de llavar la imatge que han transmès al poble amb els seus fets: mala gestió, obres faraòniques, poca transparència, etc.
Utilitzen imatges de fa 30 o 40 anys, per a vendre la gestió d’aquesta legislatura, i ni tan sols s’han preocupat d’ocultar que l’edició de la publicació ha estat en mans de l’Ajuntament de Guadassuar. Al llarg de tota la publicació trobem mostres del nom que rep el Butlletí Informatiu Municipal, de l’escut i de les dades de l’Ajuntament.

El Partit Socialista sentim la responsabilitat de denunciar aquest despropòsit. Després de 24 anys sent l’únic partit que s’ha preocupat per traure a la llum les malifetes del PP local, no podem permetre aquest desgavell. Creguem que el poble de Guadassuar no mereix aquesta falta de respecte, l’Ajuntament és la casa de tothom, i no admetem que en el seu nom és faça propaganda electoral. Per això, Rosa Almela, candidata socialista a l’alcaldia de Guadassuar manifesta la seua disconformitat amb aquest acte perquè el considera “una indecència política, moral i ètica”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

contador de visites